Bộ Y tế Khuyến cáo: Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế Khuyến cáo: Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

WHO đặt tên mới cho các chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ

WHO đặt tên mới cho các chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ

Chủ động nghiên cứu, sản xuất thuốc trị bệnh đậu mùa khỉ

Chủ động nghiên cứu, sản xuất thuốc trị bệnh đậu mùa khỉ

Điều trị bệnh đậu mùa khỉ thế nào?

Điều trị bệnh đậu mùa khỉ thế nào?