Trong quá trình thảo luận, các nước thành viên Liên hợp quốc đều nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ HĐBA nhằm bảo đảm tính đại diện, dân chủ, minh bạch, hiệu quả cũng như phản ánh được thực tiễn tình hình thế giới hiện nay.

leftcenterrightdel

Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu tại cuộc họp phiên đầu tiên về vấn đề đại diện công bằng và tăng thành viên HĐBA Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhắc lại quan điểm của Việt Nam ủng hộ mở rộng HĐBA Liên hợp quốc về cả số ủy viên thường trực và không thường trực, bảo đảm sự đại diện công bằng cho các nhóm khu vực, nhất là đối với các nhóm nước chưa có đại diện hoặc ít đại diện, trong đó có các nước đang phát triển. Đại sứ cũng nhấn mạnh việc cải tiến phương pháp làm việc của HĐBA và giới hạn sử dụng quyền phủ quyết.

TTXVN