leftcenterrightdel
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo của Bộ Ngoại giao, các thành viên Tổ công tác liên ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện quy chế hoạt động, chương trình công tác và phân công trách nhiệm giữa các thành viên của Tổ công tác để bảo đảm sự tham gia hiệu quả, thiết thực, có trách nhiệm của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ của mình.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị Vụ Các tổ chức quốc tế, cơ quan thường trực của Tổ công tác tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để xây dựng kế hoạch tổng thể, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin; cùng thúc đẩy các sáng kiến, đề xuất tạo dấu ấn của Việt Nam trên các lĩnh vực, vấn đề ưu tiên...

TRUNG ĐOÀN