Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutierrez nhấn mạnh, thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn động viên to lớn cho tất cả các chính đảng tiến bộ trên thế giới tham dự hội thảo; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành công mới trên con đường xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và tiến bộ cho người dân.

leftcenterrightdel
Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN 

Cùng chung nhận định, Bí thư phụ trách quan hệ đối ngoại của Đảng Mặt trận rộng rãi của Uruguay, Carlos Alejandro bày tỏ, thông điệp rõ ràng, chính trị và sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa thực tiễn đối với Mỹ Latin về việc xây dựng khối đại đoàn kết bền vững, vì một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn. Trong khi đó, ông Rodrigo Cerritos, đại diện Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) của El Salvador nhấn mạnh rằng đây là thông điệp vững chắc về tình đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latin.

Được tổ chức từ ngày 21 đến 23-10, hội nghị lần này đã giới thiệu cuốn sách “Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”, trong đó tập hợp các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, một đất nước giàu mạnh và hòa bình, vì lợi ích của người dân.

TTXVN