Hội nghị đánh giá công tác HNQT và ĐNQP trong 3 tháng đầu năm nay đã được các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai tích cực, hiệu quả, đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, bám sát Đề án HNQT và ĐNQP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chương trình hoạt động ĐNQP năm 2022, đồng thời linh hoạt các hình thức đối ngoại phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Công tác củng cố, hoàn thiện thể chế và xây dựng ngành đối ngoại cũng được quan tâm thúc đẩy.

Quang cảnh hội nghị. 

Ngoài ra, các đại biểu nhất trí nhận định, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ Quốc phòng xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng liền kề và các nước lớn; ĐNQP song phương, đa phương được triển khai chủ động, tiết kiệm, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả thực chất.

Về phương hướng trong quý II, hội nghị nêu rõ, công tác HNQT và ĐNQP cần được triển khai theo đúng chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 đã được phê duyệt; theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, chú trọng trong công tác tham mưu chiến lược, xử lý quan hệ và triển khai các hoạt động đối ngoại đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh củng cố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HNQT và ĐNQP.

Đại tá Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Thông tư số 152/2021/TT-BQP ngày 21-11-2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2016/NĐ-CP quy định về ĐNQP; tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện ĐNQP, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025; đón các đoàn quân sự cấp cao một số nước thăm Việt Nam cũng như tổ chức các đoàn quân sự cấp cao của ta đi thăm các nước và tham dự các hoạt động ĐNQP; tiếp tục nâng tầm ĐNQP đa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hội nhập quốc tế, ngoại ngữ cho cán bộ đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU