Cùng dự còn có: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng các đại biểu Thủ trưởng các tổng cục, đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trình bày tham luận tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội 

Tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình bày tham luận về công tác đối ngoại quốc phòng trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng toàn văn tham luận của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến:

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo Trung tâm do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin báo cáo làm rõ thêm một số nội dung về công tác đối ngoại quốc phòng trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. 

Kính thưa Hội nghị,

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương; Quan hệ hợp tác quốc phòng đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Đến nay, ta đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước trên thế giới, trong đó có đầy đủ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nước lớn với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả như: Đào tạo, trao đổi đoàn quân sự, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đối thoại chính sách quốc phòng cũng như các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới, biên cương thắm tình hữu nghị, kết nghĩa đồn, trạm, cụm dân cư hai bên biên giới; Diễn tập phòng chống các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống như: diễn tập quân y, cứu hộ - cứu nạn, chống cướp biển, tội phạm xuyên biên giới, tổ chức các hoạt động tuần tra chung trên biên giới, trên biển; tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games, Hội thao Quân sự ASEAN; hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh; xử lý ô nhiễm bom, mìn và chất độc da cam/dioxin; tăng cường đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Kính thưa các đồng chí,

Để góp phần cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác đối ngoại quốc phòng thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, cụ thể hóa và tổ chức triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; xác định đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ trọng tâm, là bộ phận quan trọng của 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình.

Nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác để phát triển đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. 

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, chắc chắn, hiệu quả; chủ động hội nhập quốc tế  toàn diện, sâu rộng, góp phần củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ động giải quyết và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác chiến lược, các nước láng giềng, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, gia tăng sự tin cậy chính trị, đan xen lợi ích, xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Ba là, trong thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng phải luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, độc lập, tự chủ trong quan hệ hợp tác. Tích cực, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình cạnh tranh chiến lược, tập hợp lực lượng của các nước lớn, tình hình Biển Đông, tình hình trên các tuyến biên giới và vùng biển, diễn biến dịch bệnh Covid-19 để làm tốt công tác tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý các mối quan hệ và triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong nắm, dự báo tình hình, tham mưu điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại của đất nước; chú trọng tham mưu, đề xuất đối sách xử lý các tình huống cả trước mắt và lâu dài, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bốn là, tiếp tục nâng tầm đối ngoại quốc phòng đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các cấu trúc, diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo hướng mở rộng lĩnh vực, quy mô và địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội và nâng tầm đối ngoại đa phương trong tình hình mới theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư.

Năm là, gắn đối ngoại quốc phòng với các mặt trận đối ngoại, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phát huy hiệu quả của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế và Đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; nghiên cứu đề xuất xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể đại biểu dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin, ảnh: VŨ HÙNG - TRỌNG HẢI - TUẤN HUY

(*) Đầu đề do Báo Quân đội nhân dân đặt