Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu chiến lược, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia và đóng góp vào giải quyết các vấn đề phát triển, hòa bình cũng như an ninh quốc tế; công tác nghiên cứu, tham mưu, đánh giá đúng, trúng và kịp thời xử lý hiệu quả các mối quan hệ, bảo đảm đan xen, cân bằng lợi ích giữa Việt Nam với các nước. Kết quả đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương đều đạt được mục đích về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, qua đó tiếp tục khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những phương thức quan trọng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng sự tin cậy về chính trị, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tổ chức triển khai chủ động, linh hoạt và có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới và khu vực, chú trọng tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các mối quan hệ quốc tế và triển khai đối ngoại quốc phòng đáp ứng mục tiêu chiến lược, đảm bảo tối ưu lợi ích của đất nước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng đi vào thực chất, ổn định, hiệu quả cao, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với khả năng của đất nước; tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại biên giới đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng…

Tin, ảnh: ANH VŨ