Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Quân và dân ta đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất trên chiến trường miền Nam, sự ra đời của Quân đoàn 1 đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh phóng dân tộc. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số tham luận về dấu ấn những ngày đầu thành lập Quân đoàn 1.

leftcenterrightdel

Các đồng chí: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì Tọa đàm với chủ đề: Viết tiếp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng”.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ NGUYỄN HUY HIỆU, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1: Nhiệm vụ chính trị khi mới thành lập và tên gọi “Binh đoàn Quyết thắng”

Để chuẩn bị cho sự ra đời chính thức về mặt tổ chức của Quân đoàn 1, ngày 22-10-1973, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 2124/NQ-NS-TƯ thành lập Đảng bộ Quân đoàn 1; đến ngày 4-11-1973, Quân ủy Trung ương trực tiếp triệu tập hội nghị Đảng ủy Quân đoàn lần thứ nhất tại nhà số 28 phố Cửa Đông, TP Hà Nội.

Đảng ủy Quân đoàn xác định một số việc cần kíp, làm ngay lúc này là: Khẩn trương tập hợp quân, ổn định tổ chức các cơ quan, đơn vị, trước mắt là các cơ quan giúp việc. Xác định vị trí đứng chân của các đơn vị trong Quân đoàn, đặc biệt là vị trí đóng quân của Bộ tư lệnh và các cơ quan. Sau một thời gian dày công tìm kiếm, khảo sát, Bộ tư lệnh Quân đoàn quyết định và được Bộ Quốc phòng phê chuẩn chọn khu vực Tam Điệp (Ninh Bình) để đặt Sở chỉ huy Quân đoàn.

leftcenterrightdel

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu tham luận tại tọa đàm.

Ngày 6-1-1974, Đảng ủy Quân đoàn tổ chức hội nghị Đảng ủy lần thứ hai. Đảng ủy đề ra 3 yêu cầu để toàn Quân đoàn phấn đấu là: Quân đoàn 1 là một binh đoàn chiến dịch cơ động, thường được nhận nhiệm vụ trên hướng chủ yếu của chiến dịch. Đối tượng trước mắt của Quân đoàn là quân ngụy Sài Gòn, có không quân và hải quân Mỹ chi viện… Trong chiến đấu, Quân đoàn phải tiêu diệt từng sư đoàn địch, thực hiện tiêu diệt lớn về chiến dịch, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.

Quân đoàn 1 là một tổ chức binh chủng hợp thành quy mô lớn đầu tiên của Quân đội ta, yêu cầu tập trung thống nhất cao. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, phải xây dựng Quân đoàn chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Là một binh đoàn chủ lực cơ động, nhiệm vụ chủ yếu của Quân đoàn là huấn luyện và chiến đấu, song dù thời bình hay thời chiến, Quân đoàn cũng phải tham gia làm kinh tế. Trước mắt cần ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tự túc một phần lương thực, thực phẩm, giảm bớt sự đóng góp của nhân dân, tích cực góp phần xây dựng kinh tế, củng cố hậu phương.

Về tên gọi truyền thống, cũng tại hội nghị lần này, Đảng ủy tiến hành thảo luận, có ý kiến đề nghị lấy tên “Binh đoàn Tam Điệp” gắn với địa danh lịch sử nơi Quân đoàn ra đời. Tuy nhiên nhiều đồng chí lại cho rằng nên lấy tên gọi “Binh đoàn Quyết Thắng” vừa thể hiện ý chí chiến đấu sẵn có của các đơn vị trong đội hình Quân đoàn, vừa thể hiện truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta. Ý kiến này được hội nghị nhất trí tán thành và “Binh đoàn Quyết Thắng” chính thức trở thành tên gọi truyền thống của Quân đoàn. Đảng ủy cũng nhất trí quyết định phát hành tờ báo nội bộ mang tên “Binh đoàn Quyết Thắng”.

Hội nghị Đảng ủy Quân đoàn lần thứ hai là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với lịch sử Quân đoàn. Với hội nghị lần thứ hai, Đảng ủy đã xây dựng được một định hướng chính trị tương đối hoàn chỉnh và đúng đắn của Quân đoàn. Đây là điều kiện quyết định đến quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn.

---------------------------------------------

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SẮC, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1: Tự hào người chiến sĩ Binh đoàn Quyết thắng

 Là người cán bộ được rèn luyện, công tác và trưởng thành tại Quân đoàn, được chứng kiến và tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều sự kiện quan trọng ở những thời khắc lịch sử, được nhìn thấy sự trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của Quân đoàn, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

 Việc lựa chọn tên gọi của Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng có ý nghĩa và lịch sử riêng. Tôi còn nhớ, ngày 6-1-1974, là ngày Đảng ủy Quân đoàn họp, trong đó có nội dung quyết nghị đặt tên gọi cho Quân đoàn. Trong cuộc họp Đảng ủy có hai phương án được đề xuất: Phương án một, lấy tên “Binh đoàn Tam Điệp”; phương án hai, lấy tên “Binh đoàn Quyết Thắng”. Sau quá trình thảo luận tích cực, sôi nổi, phân tích kỹ lưỡng, Đảng ủy Quân đoàn quyết định lấy tên gọi là “Binh đoàn Quyết Thắng”, và từ đó cho đến nay trên các văn bản, tên gọi “Binh đoàn Quyết Thắng” được sử dụng và lưu giữ.

 Tên gọi Binh đoàn Quyết Thắng, vừa thể hiện ý chí chiến đấu sẵn có của các đơn vị trong đội hình Quân đoàn, đó là những đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vừa thể hiện truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta. Tự hào được mang trên mình truyền thống vẻ vang của các đơn vị về hội tụ thành lập Quân đoàn, tự hào với tên gọi “Binh đoàn Quyết Thắng”; trong trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, chiến sĩ thời bấy giờ, dù trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trong lao động sản xuất hay trong chiến đấu đều có quyết tâm chiến đấu rất cao, dũng cảm, mưu trí và luôn tìm tòi, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi rất vui mừng và tự hào khi truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đoàn đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vun đắp và giữ gìn, phát huy có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

---------------------------------------------

Thiếu tướng, TS NGUYỄN HOÀNG NHIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự: Dấu ấn viết nên truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”

Ngày 24-10-1973, Quân đoàn 1 - Quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự ra đời các đơn vị binh chủng hợp thành, có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh, sức đột kích lớn, là lực lượng quyết định trong các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Quân đoàn 1 đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Quân đội ta, phản ảnh đúng quy luật khách quan về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng đủ mạnh để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 đã nhanh chóng phát huy vai trò của Binh đoàn cơ động chiến lược, viết nên truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng TS Nguyễn Hoàng Nhiên tham luận tại tọa đàm.

Thực hiện quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 17-3-1975, Đảng ủy Quân đoàn tiến hành hội nghị quán triệt và xác định nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị trước tình thế cách mạng mới, nhấn mạnh “Các cấp cần nhận rõ tình thế mới, thời cơ mới; đây là một bước ngoặt lớn buộc địch phải rút lui chiến lược, tạo cho ta những thuận lợi rất cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ”. Vấn đề hành quân theo đường nào: Quốc lộ 1, Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn? Được Bộ tư lệnh Quân đoàn cân nhắc; sau khi phân tích những khó khăn, thuận lợi, tuyến Tây Trường Sơn được lựa chọn, dù hành quân trên hướng này phải tự đảm bảo xăng dầu, hậu cần, kỹ thuật và tuyến đường xa nhất, lại có nhiều đèo dốc, nhưng tận dụng được thời tiết mùa khô, vừa giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ vào vị trí tập kết. Đây là quyết định táo bạo và chính xác, có ý nghĩa đến thắng lợi của cuộc hành quân thần tốc; góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975, giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho non sông.

Cuộc hành quân “Thần tốc” 12 ngày đêm trải qua chặng đường 1.700km đã đưa 30.682 cán bộ, chiến sĩ, 2.200 xe pháo của Quân đoàn cùng với lượng vật chất, trang bị vũ khí, đạn được bảo đảm đủ cho cơ số thứ nhất trong đợt đầu của chiến dịch vào đến chiến trường Nam Bộ. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quân đội ta tổ chức cuộc hành quân thần tốc xuyên Đông Dương - cuộc hành quân trên chặng đường dài nhất, qua nhiều địa hình phức tạp nhất, được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và vận chuyển lực lượng lớn nhất (về người và vũ khí trang bị)”. Thắng lợi của cuộc hành quân đã góp phần quan trọng thực hiện quyết tâm tập trung lực lượng, đập tan sức đề kháng cuối cùng của địch, giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị. Chiến công “Thần tốc” mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang “Thần tốc - Quyết thắng” của Quân đoàn 1 anh hùng...

---------------------------------------------

Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị: Tình quân dân - sức mạnh to lớn để chiến đấu và chiến thắng

Suốt chiều dài lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam anh hùng luôn được nhân dân yêu thương, đùm bọc, chở che. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân đã trở thành nét đẹp của dân tộc ta, đất nước ta, nhân dân ta và Quân đội ta.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại tọa đàm. 

Tại Quảng Trị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các đơn vị của Quân đoàn 1 tham gia nhiều chiến dịch lớn như Đường 9 - Khe Sanh, Hạ Lào, Trị Thiên. Những năm kháng chiến gian khổ, ác liệt nhất, quân dân Quảng Trị đã gắn bó và có nghĩa tình đặc biệt với các đơn vị của Quân đoàn 1. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị không thể nào quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 anh dũng bám trụ chiến đấu, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị bạn, với chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiêu diệt từng bộ phận địch, đánh bại các cuộc hành quân giải tỏa của địch, góp phần làm nên chiến thắng vang dội ở chiến trường Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Thành Cổ Quảng Trị v.v... Đặc biệt, thắng lợi của chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu “81 ngày đêm” bảo vệ Thành Cổ, thị xã Quảng Trị đã tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Với tất cả tấm lòng, cán bộ, chiến sĩ đều là “con em ruột thịt”, nhân dân Quảng Trị, nhường hầm cho bộ đội ngủ, kiếm củi cho anh em đun. Đơn vị cần gì là đoàn thể thanh niên, phụ nữ xin giúp đầy đủ. Sự tận tình, chu đáo, tấm lòng sắt son, yêu thương, đùm bọc của nhân dân Quảng Trị đối với bộ đội, các đơn vị của Quân đoàn 1 như được tiếp thêm sức mạnh, thổi bùng nhuệ khí chiến đấu, anh dũng, kiên cường, vững vàng tay súng “Một tấc không đi, một ly không dời”, “Còn người là còn bám trụ”, đã làm nên những chiến thắng quang vinh mà người dân Quảng Trị không thể nào quên.

---------------------------------------------

Đại tá LÊ BÁ THÀNH, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 1: Bảo đảm hậu cần là yếu tố quan trọng trong xây dựng Quân đoàn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Hậu cần quân đội là khâu nối liền hậu phương với tiền tuyến và là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của các cuộc đấu tranh”; “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trải qua 50 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đoàn 1 đã phát huy tốt truyền thống “Tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả” của ngành Hậu cần Quân đội, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đó đã khẳng định: Bảo đảm hậu cần là một yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn.

Phát huy truyền thống và kinh nghiệm qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, ngành Hậu cần Quân đoàn xác định tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục giáo dục, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của bộ đội, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch của trên về tổ chức biên chế đối với cơ quan hậu cần, kỹ thuật các cấp trong toàn Quân đoàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển lý luận công tác hậu cần, kỹ thuật, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, theo tổ chức biên chế, trang bị mới của Quân đoàn; tập trung xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật ngày càng chính quy, hiện đại, đủ khả năng làm nòng cốt trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khi có chiến tranh xảy ra.

---------------------------------------------

Đại tá NGÔ CÔNG TRỰC, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 1: Kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những chiến công và thành tích mà Quân đoàn 1 đạt được là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), mà trước hết là công tác giáo dục chính trị (GDCT) tư tưởng đã góp phần quan trọng để xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của mọi lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
Đại tá Ngô Công Trực. 

Quán triệt tư tưởng Người trước, súng sau”, từ ngày đầu thành lập, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn đã xác định lấy vấn đề GDCT, lãnh đạo tư tưởng làm trung tâm trong tiến hành CTĐ, CTCT. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, công tác GDCT, tư tưởng đã tập trung quán triệt sâu kỹ nhiệm vụ của cách mạng, lòng căm thù giặc, xây dựng ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu. Tinh thần ấy đã trở thành sức mạnh to lớn, không có khó khăn nào ngăn cản được bước chân thần tốc của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tiến nhanh vào chiến trường để giải phóng miền Nam, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm; coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào hành động để giáo dục, quản lý quân nhân.

Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn, gian khổ. Công tác GDCT tư tưởng thực sự góp phần trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đoàn, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, làm cho Quân đoàn thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

---------------------------------------------

Đồng chí BÙI MAI HOA, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình: Tự hào trên quê hương cách mạng

Tỉnh Ninh Bình vinh dự, tự hào là nơi thành lập và là địa bàn đóng quân của Quân đoàn 1, điều đó khẳng định Ninh Bình luôn là địa bàn chiến lược trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; đó là niềm tự hào, cổ vũ, động viên và khích lệ to lớn đối với nhân dân.

Trong suốt 50 năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng Quân đoàn 1 theo hướng chính quy, hiện đại, sức cơ động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đoàn 1 đã luôn luôn dựa vào dân, sát cánh cùng nhân dân nơi địa bàn đứng chân thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết “quân - dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mai Hoa tham luận tại tọa đàm.

Với tinh thần “Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau” Quân đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nổi bật là: Tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tuyên truyền thực hiện các sự kiện chính trị lớn của Đảng, của dân tộc; tu sửa, làm mới hệ thống đường bê tông, đường liên thôn, xã; tu sửa nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang, cải tạo cảnh quan môi trường; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Những hoạt động đó đã góp phần quan trọng để tỉnh Ninh Bình cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2022.

Có thể nói, với lịch sử 50 năm gắn bó với vùng đất Ninh Bình, những tình cảm, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 1 với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình là hết sức to lớn, không thể kể hết được. Chính nhờ làm tốt công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 1 luôn được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tin yêu, quý trọng, “đi dân nhớ, ở dân thương”. Chúng tôi mong muốn rằng thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh các chương trình phối hợp, kết nghĩa, tổ chức các diễn đàn để học tập, trao đổi về các chủ đề khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề tại các địa phương đóng quân trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhóm phóng viên lược ghi 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.