PV: Đóng quân trên địa bàn đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ được giao ngày càng cao, Lữ đoàn Đặc công 198 đã có những chủ trương, giải pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Chúng tôi luôn nghiên cứu và nắm chắc tình hình, đặc điểm và tính đặc thù của địa bàn đơn vị đứng chân và đảm nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 198 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tổng hợp, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Binh chủng Đặc công, chỉ thị của các ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ huy nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị; tổ chức nghiên cứu, nắm chắc địa bàn mục tiêu A2, chống khủng bố; xây dựng kế hoạch A4...

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Minh Mạnh. 

Đảng ủy chủ trương và quyết liệt lãnh đạo các cấp duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; nhất là trong các đợt trực cao điểm. Làm tốt công tác giáo dục cho bộ đội nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ tác chiến được giao. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án A, A2, chống khủng bố, các phương án bảo vệ kho tàng doanh trại, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, phương tiện, vật chất dự trữ SSCĐ... bảo đảm đơn vị đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Với tinh thần SSCĐ cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công về nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, nhất là các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật A2, chống khủng bố, nhảy dù, võ thuật, bắn súng; sử dụng thuần thục, điêu luyện các loại vũ khí, phương tiện, trang bị mới. Nhiều năm qua, đơn vị luôn giành và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

PV: Như chia sẻ của đồng chí thì công tác huấn luyện và duy trì chế độ SSCĐ là giải pháp quan trọng hàng đầu để đơn vị hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Như tôi đã đề cập ngay từ đầu, để góp phần giữ cho địa bàn ổn định, phát triển, Lữ đoàn 198 còn tiến hành đồng thời các giải pháp thiết thực khác.

Cùng với huấn luyện và SSCĐ, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; không nghe, không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động của kẻ xấu. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân...

Chúng tôi chủ trương, thế trận lòng dân có vững, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất mới tạo nên tiền đề cần thiết cho việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

PV: Trên cơ sở kết quả đạt được, sắp tới Lữ đoàn sẽ chú trọng triển khai những giải pháp chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Trước diễn biến mới của tình hình, nhất là diễn biến trên địa bàn đóng quân, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 198 đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng huấn luyện, SSCĐ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp các mặt công tác, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 198 kiểm tra, động viên bộ đội trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Trong hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, Lữ đoàn 198 xác định làm tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến. Tăng cường luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ theo các phương án. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đơn vị tập trung huấn luyện cho đội ngũ sĩ quan các cấp, nâng cao về nhận thức chính trị, hiểu và vận dụng nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật tác chiến đặc công, giỏi công tác tham m­ưu tác chiến, công tác tham m­ưu huấn luyện, phư­ơng pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật. Huấn luyện cho phân đội thuần thục kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, chú trọng huấn luyện theo các phương án chiến đấu của đơn vị sát với mục tiêu, địa bàn tác chiến. Chủ động dự báo, nghiên cứu, nắm chắc các yếu tố, nhân tố bất ổn về an ninh chính trị, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và những kẽ hở của pháp luật để tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn đơn vị. Đồng thời Đảng bộ Lữ đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị thành điểm sáng về công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong điều kiện mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TIẾN ĐẠT (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.