An toàn giao thông: Ra quân tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm giao thông

An toàn giao thông: Ra quân tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm giao thông

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển cả chiều rộng, chiều sâu

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển cả chiều rộng, chiều sâu

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Thực hiện nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Thực hiện nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự hội nghị thực hiện nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự hội nghị thực hiện nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

Năm 2024, Trường Sĩ quan Đặc công tuyển bao nhiêu chỉ tiêu?

Năm 2024, Trường Sĩ quan Đặc công tuyển bao nhiêu chỉ tiêu?

Trường Sĩ quan Đặc công bàn giao nhà Đại đoàn kết

Trường Sĩ quan Đặc công bàn giao nhà Đại đoàn kết