Quá trình triển khai, đơn vị đã phát huy hiệu quả các mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”... Nhờ vậy, công tác kỹ thuật có chuyển biến tích cực, bảo đảm kỹ thuật tốt cho tàu, xe, vũ khí, khí tài, đạn dược, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật trên Tàu 20 (Lữ đoàn 172).  

Hiện nay, nhiệm vụ của Vùng có bước phát triển mới, đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu ngày càng cao, nhất là việc bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác kỹ thuật của Vùng gặp không ít khó khăn do phần lớn tàu, xe, VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng; hệ thống kho, trạm được quan tâm xây dựng nhưng một số hạng mục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chính quy, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp lớn; khả năng bảo đảm kinh phí, vật tư, phụ tùng thay thế còn hạn hẹp...

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng xác định, các cơ quan, đơn vị phải thực sự làm chủ và khai thác, sử dụng hiệu quả tính năng, tác dụng của các loại VKTBKT hiện có; thực hiện đột phá vào nội dung “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”, tập trung đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”.

Trên cơ sở tiêu chí của các mô hình, các cơ quan, đơn vị tích cực củng cố, hoàn thiện tàu, kho, trạm. Các đơn vị tàu sửa chữa, hiệu chỉnh, bố trí, sắp xếp trang thiết bị, vật tư trong khoang hầm, vị trí chiến đấu thống nhất trên từng hệ tàu; thay thế một số thiết bị đơn giản không đạt tiêu chuẩn; tổ chức sửa chữa phục hồi các thiết bị kỹ thuật hướng đến tiêu chuẩn phục hồi nguyên bản của nhà sản xuất. Các đơn vị bờ tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ tại các kho, trạm; sắp xếp trang thiết bị trong kho, xưởng theo đúng quy hoạch; củng cố, bổ sung đầy đủ các tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra kỹ thuật; bổ sung các trang thiết bị bảo đảm an toàn, nhất là hệ thống chống sét và phòng, chống cháy, nổ. Các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sửa chữa tại chỗ; phát huy năng lực của các trạm, xưởng; kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động; duy trì nghiêm chế độ “Ngày kỹ thuật”, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, đạn dược; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VKTBKT ở các cấp.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân kiểm tra việc thực hiện Ngày kỹ thuật ở Lữ đoàn 172.  

Nhờ đó, tàu, thuyền, VKTBKT được củng cố, bảo quản, bảo dưỡng sạch, đẹp; duy trì hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu; 100% tàu chiến đấu của đơn vị bắn đồng bộ bằng khí tài; tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng đoạt nhiều giải cao; tình trạng kỹ thuật, khả năng SSCĐ của các tàu được duy trì tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai đúng định hướng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các đơn vị. Toàn Vùng đã có hơn 300 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 203 sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều sáng kiến tham gia hội thi đoạt giải cao cấp Bộ Quốc phòng và Quân chủng, như: Phần mềm mô phỏng radar Score-3000 đoạt giải Ba cấp Bộ; giá kiểm tra hạt lửa, kíp nổ ngư lôi 53VA và ngư lôi SET-53M đoạt giải Nhì; phần mềm Hệ thống quản lý kỹ thuật đoạt giải Ba cấp Quân chủng; 2 giải A, 3 giải B, 6 giải C Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội...

Với sự phát triển không ngừng của khoa học-kỹ thuật quân sự, các loại vũ khí mới, hiện đại tiếp tục được đưa vào trang bị cho Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. VKTBKT của Vùng 3 cơ bản vẫn là các loại có trong biên chế và từng bước được cấp trên đầu tư, trang bị một số nội dung mới, hiện đại. Do đó, công tác bảo đảm kỹ thuật sẽ có nhiều thử thách, vừa phải giữ tốt, dùng bền đối với các loại VKTBKT hiện có, vừa phải học tập, nghiên cứu để khai thác, làm chủ các loại VKTBKT mới, hiện đại.

Để các mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn” có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hiệu quả mô hình trong thực hiện hai nội dung đột phá của ngành kỹ thuật: Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác kỹ thuật hằng năm. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh, làm nòng cốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật; duy trì nghiêm kỷ luật công tác ngành, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân phụ trách, quản lý, sử dụng VKTBKT.

leftcenterrightdel
Huấn luyện phòng, chống cháy, nổ ở Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân). Ảnh: QUANG HỆ 

Cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, Vùng tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đổi mới phương tiện, trang bị kỹ thuật, vật chất bảo đảm huấn luyện; tổ chức huấn luyện bảo đảm thực chất, sát nhiệm vụ để nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, khai thác có hiệu quả phương tiện, VKTBKT, nhất là các loại mới được trang bị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, từng bước nâng cao tính đồng bộ, tính chính xác, hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng của hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ và phục vụ chiến đấu trong tình hình mới...

Đại tá NGUYỄN THIÊN QUÂN, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân