leftcenterrightdel

Toàn cảnh Lễ phát động tại cơ quan Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. 

Lễ phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn Vùng về thực hiện, tuân thủ nghiêm pháp luật về ATVSLĐ, giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Lễ phát động tại cơ quan Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho mọi cán bộ, chiến sĩ, CNVQP nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm ATVSLĐ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo quản, sử dụng VKTBKT đúng nguyên tắc, thao tác vận hành đúng kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu các loại vũ khí trang bị, đồng thời gắn phong trào thi đua lao động có kỷ luật, kỹ thuật với an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, xây dựng mỗi đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hóa trong ATVSLĐ.

leftcenterrightdel

Luyện tập xử lý tình huống phòng, chống cháy nổ ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. 

Toàn Vùng 3 Hải quân tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm các quy tắc ATVSLĐ, quan tâm, chăm lo bảo đảm sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường làm việc chính quy, an toàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG DIỆU