leftcenterrightdel
Buổi báo động hành quân rèn luyện sẵn sàng chiến đấu những ngày cuối năm của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335. 


leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 chăm sóc bồn hoa cây cảnh chuẩn bị đón xuân. 


leftcenterrightdel
Vườn tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết và ra Giêng của đơn vị. 


leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 làm công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới. 


leftcenterrightdel
Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm của Đại đội 3, Tiểu đoàn 16 trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán. 


leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 trang trí đón Tết. 

Ban Ảnh và HÀ HỮU TÂN (thực hiện)