Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Điểm sáng trong tăng gia sản xuất ở Sư đoàn 377

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Điểm sáng trong tăng gia sản xuất ở Sư đoàn 377

Quân khu 9: Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất điểm theo Đề án QN-21

Quân khu 9: Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất điểm theo Đề án QN-21

Trung tướng Nguyễn Văn Nam kiểm tra xây dựng doanh trại, tăng gia sản xuất tại đơn vị

Trung tướng Nguyễn Văn Nam kiểm tra xây dựng doanh trại, tăng gia sản xuất tại đơn vị

Nỗ lực nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất

Nỗ lực nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Dân quân tuyến đầu tích cực tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Dân quân tuyến đầu tích cực tăng gia sản xuất

Điểm sáng về tăng gia sản xuất trên vùng đất khó

Điểm sáng về tăng gia sản xuất trên vùng đất khó

Từ nhà kho cũ thành mô hình điểm về tăng gia sản xuất

Từ nhà kho cũ thành mô hình điểm về tăng gia sản xuất

Nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả ở Tổng cục Kỹ thuật

Nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả ở Tổng cục Kỹ thuật

Lãi từ tăng gia sản xuất của toàn quân tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022

Lãi từ tăng gia sản xuất của toàn quân tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022

Lực lượng vũ trang Đà Nẵng tăng gia sản xuất để “nuôi quân khỏe, huấn luyện giỏi”

Lực lượng vũ trang Đà Nẵng tăng gia sản xuất để “nuôi quân khỏe, huấn luyện giỏi”

Dân quân các chốt sáng tạo tăng gia sản xuất

Dân quân các chốt sáng tạo tăng gia sản xuất

Vượt khó để tăng gia sản xuất

Vượt khó để tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Vượt khó trong tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Vượt khó trong tăng gia sản xuất