Lực lượng vũ trang Đà Nẵng tăng gia sản xuất để “nuôi quân khỏe, huấn luyện giỏi”

Lực lượng vũ trang Đà Nẵng tăng gia sản xuất để “nuôi quân khỏe, huấn luyện giỏi”

Dân quân các chốt sáng tạo tăng gia sản xuất

Dân quân các chốt sáng tạo tăng gia sản xuất

Vượt khó để tăng gia sản xuất

Vượt khó để tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Vượt khó trong tăng gia sản xuất

Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Vượt khó trong tăng gia sản xuất

Điển hình tăng gia sản xuất ở Sư đoàn 309

Điển hình tăng gia sản xuất ở Sư đoàn 309

Dân quân tăng gia sản xuất với mô hình “Aquaponics”

Dân quân tăng gia sản xuất với mô hình “Aquaponics”

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2: Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2: Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Hiệu quả tăng gia sản xuất ở Tiểu đoàn 3

Hiệu quả tăng gia sản xuất ở Tiểu đoàn 3

Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa

Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa

Binh chủng Công binh: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Binh chủng Công binh: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Tăng gia sản xuất trên đảo

Tăng gia sản xuất trên đảo

Điểm sáng về tăng gia sản xuất

Điểm sáng về tăng gia sản xuất