Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân dân về công tác tuyển quân năm nay.

PV: Thưa đồng chí, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được triển khai như thế nào?

Thiếu tướng Lê Xuân Thế: Phát huy truyền thống, vận dụng những bài học kinh nghiệm từ những năm trước, thành phố đã chủ động triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ rất sớm, trọng tâm là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các cấp về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26-10-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chấ`t lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Với đặc thù riêng của TP Hồ Chí Minh, Hội đồng NVQS các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28-4-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 15-3-2021 của UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí công tác cho đảng viên vừa hoàn thành NVQS phục vụ tại ngũ trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”.

PV: Trong công tác tuyển quân năm 2023, những giải pháp, cách làm hiệu quả nào đã được triển khai, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Xuân Thế: Hội đồng NVQS các cấp đã tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức triển khai chặt chẽ, đúng quy trình các bước gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt thực hiện tốt phương châm tuyển quân tròn khâu. Công tác bình cử và công khai được thực hiện nghiêm túc, rộng khắp từ cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS, khu phố, ấp, tổ dân phố đến từng gia đình. Đồng thời, tổ chức công khai danh sách và thông báo kết quả khám sức khỏe, bình cử lấy ý kiến nhân dân trước khi phát lệnh gọi nhập ngũ, được nhân dân đồng tình, nhất trí cao. Một trong những cách làm hiệu quả của thành phố là Hội đồng NVQS và các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NVQS với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu và sát với tình hình thực tế của thanh niên thành phố. Các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân tổ chức đưa công dân chuẩn bị nhập ngũ đến các đơn vị Quân đội tìm hiểu về truyền thống, môi trường hoạt động trong Quân đội; đưa công dân đến thăm các khu căn cứ cách mạng, khu di tích, giao lưu với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh tiêu biểu... bồi đắp niềm tin, lý tưởng, xác định tốt trách nhiệm, tự giác thực hiện Luật NVQS cho thanh niên và gia đình. 

PV: Chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của thành phố đã nâng lên như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Xuân Thế: TP Hồ Chí Minh luôn xác định quyết tâm không chỉ bảo đảm giao quân đủ về số lượng mà chất lượng thanh niên nhập ngũ phải ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Thành phố luôn ưu tiên tuyển chọn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, con em cán bộ, đảng viên, công dân có trình độ học vấn cao và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội. Các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ngoài việc sơ tuyển ban đầu về trình độ học vấn, sức khỏe còn xem xét đến các yếu tố khác như chính trị, đạo đức, gia cảnh, tư tưởng của công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ. Năm nay, thành phố phấn đấu cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên so với chỉ tiêu, công dân nhập ngũ có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp từ 35% trở lên, công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt từ 70% trở lên... Trên thực tế, các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt việc sơ tuyển ban đầu, chọn số lượng điều khám phù hợp, hạn chế những sai sót trong khám tuyển. Từ đó, chất lượng khám sức khỏe đã bảo đảm tốt với tỷ lệ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đều tăng hơn so với năm 2022.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những công việc trọng tâm cho lễ giao quân và công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới?

Thiếu tướng Lê Xuân Thế: Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan theo dõi, hướng dẫn các quận, huyện và TP Thủ Ðức thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao quân, tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân phải bảo đảm về hình thức, nội dung và chương trình; hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để thống nhất hồ sơ, danh sách theo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm giao nhận quân. Bộ tư lệnh thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Trung đoàn Gia Định phối hợp với địa phương chốt hồ sơ danh sách theo chỉ tiêu tuyển nhận chiến sĩ mới năm 2023; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức biên chế khung huấn luyện từ tiểu đội đến tiểu đoàn, cán bộ khung huấn luyện được lựa chọn và tập huấn, chuẩn bị sân, bãi, thao trường, vật chất huấn luyện theo quy định... giúp chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, xác định tốt quyết tâm ngay khi vào đơn vị.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HÙNG KHOA (thực hiện)

Đoàn công tác của Quân khu 7 kiểm tra công tác tuyển quân tại quận 8, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HỮU TÂN