Trung tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần:

Kinh nghiệm bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Để Quân đoàn 1 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có nhiều nguyên nhân, trong đó công tác bảo đảm hậu cần giữ vai trò hết sức quan trọng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm đến nay vẫn nguyên giá trị.

leftcenterrightdel
 

Trước hết là bài học về nâng cao khả năng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu vừa cơ động, vừa bảo đảm hậu cần cho cơ động lực lượng trong điều kiện tác chiến hiện đại. Thứ hai là về công tác tổ chức, sử dụng lực lượng, bố trí hậu cần phù hợp với quyết tâm, kế hoạch tác chiến; sát với yêu cầu, tính chất nhiệm vụ của từng lực lượng, đặc điểm từng địa bàn. Thứ ba là vận dụng linh hoạt các phương thức bảo đảm, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng lực lượng, từng loại vật chất, trên từng địa bàn; kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm tốt hậu cần cho tác chiến... Vận dụng phát triển những kinh nghiệm trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, với quyết tâm, bản lĩnh, tri thức và năng lực tổ chức thực hành giỏi, tin rằng hậu cần Quân đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

--------------------------------

Thiếu tướng, PGS, TS VŨ CƯƠNG QUYẾT, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng:

Viết tiếp trang sử vẻ vang 

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách đánh địch trong hành tiến, tiến hành đồng thời đột phá với thọc sâu chiến dịch, kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến của binh đoàn chủ lực với tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, dựa vào nhân dân và lực lượng tại chỗ để khắc phục khó khăn ở chiến trường mới lạ. Quân đoàn tiến công quy mô lớn quân địch trong căn cứ, đánh địch phản kích, rút chạy bằng nhiều hình thức chiến thuật phù hợp, đạt hiệu suất chiến dịch, chiến đấu cao.

leftcenterrightdel
 

Đây là nguồn động lực mạnh mẽ, động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn không ngừng bồi đắp, viết tiếp trang sử vẻ vang của Quân đoàn gần 50 năm qua; đồng thời, là cơ sở, tiền đề để Quân đoàn bước vào thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, làm nòng cốt xây dựng một trong hai quân đoàn chủ lực “tinh nhuệ, hiện đại, thiện chiến”; có sức đột kích mạnh và khả năng cơ động linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu cao; góp phần xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

------------------------------------

Đại tá NGUYỄN TRUNG HIẾU, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1:

Nghiên cứu kế thừa và vận dụng sáng tạo

Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1. Vận dụng nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Hồ Chí Minh vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) hiện nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

leftcenterrightdel
 

Quân đoàn cũng không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Trên cơ sở chương trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn đã chủ động triển khai lồng ghép nội dung huấn luyện tổng hợp: Kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, huấn luyện lý luận với thực hành, truyền thống với hiện đại; rèn luyện bộ đội toàn diện cả về kỹ năng chiến đấu, thể lực và kỷ luật. Cùng với nâng cao chất lượng diễn tập tác chiến cho đơn vị, Quân đoàn 1 tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật và chế độ SSCĐ; chú trọng công tác giáo dục, xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật; chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành kỷ luật thao trường, thời gian, nền nếp chính quy trong huấn luyện, SSCĐ...

---------------------------------

Đại tá NGUYỄN TUẤN HẢI, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 1:

Làm chủ trang bị, kỹ thuật có hàm lượng công nghệ cao

Để không ngừng phát huy truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng”, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đối phó với chiến tranh công nghệ cao, những năm qua, Quân đoàn 1 đã chú trọng hoàn thiện các hình thức tác chiến, trong đó, công tác kỹ thuật phải đi trước một bước.

leftcenterrightdel
 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại, ngành kỹ thuật Quân đoàn 1 xác định triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả, toàn diện công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác; khai thác, làm chủ trang bị, kỹ thuật mới, nhất là các trang bị, kỹ thuật có hàm lượng công nghệ cao, có tính hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, trước hết là công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh và ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

--------------------------------------

Đại tá VŨ XUÂN THỌ, Chính ủy Sư đoàn 308, Quân đoàn 1:

Khắc ghi lời Bác, gương mẫu đi đầu

Ngày 19-9-1954, tại Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) được Bác căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

leftcenterrightdel
 

Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, suốt các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Sư đoàn 308 đã chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc. Ngày nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 308 xác định việc tiên phong, gương mẫu đi đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung cốt lõi. Theo đó, Sư đoàn tập trung giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình, thời tiết phức tạp và rèn luyện nếp sống chính quy; thực hiện hiệu quả tinh thần “3 không”: Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác; không để bị động, bất ngờ về chiến lược; không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng.

---------------------------------------

Đại tá KHỔNG VĂN ĐOAN, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 1:

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm chiến đấu

Truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” và những kinh nghiệm chiến đấu quý báu của Quân đoàn 1 vẫn còn nguyên giá trị, cần được kế thừa và phát huy ở cấp độ mới cao hơn, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quá trình giới thiệu kinh nghiệm chiến đấu phải cụ thể, sát nội dung bài giảng, phù hợp với đối tượng đào tạo. Trong phạm vi một bài giảng, khi sử dụng kinh nghiệm trong những trận đánh tiêu biểu để lý giải cho từng vấn đề huấn luyện, cần chọn lọc những nội dung nhất định, phù hợp với đặc điểm huấn luyện, cấp độ vận dụng; trình bày ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để buổi huấn luyện thêm sinh động, chất lượng huấn luyện được nâng lên...

leftcenterrightdel
 

Truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu phải bảo đảm trung thực, chính xác; phân tích, chỉ ra mâu thuẫn gay cấn nhất và cách giải quyết nó trong một tình thế cụ thể. Ngoài các kinh nghiệm chiến đấu thành công, người dạy cũng cần sưu tầm cả kinh nghiệm từ các trận đánh chưa thành công để đưa vào quá trình giảng bài, giúp người học lường hết được những khó khăn, ác liệt, hoặc những tình huống phức tạp xảy ra trong quá trình chiến đấu để có biện pháp quản lý, định hướng kịp thời.

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.