leftcenterrightdel

  Cán bộ Trung đoàn 692 uốn nắn động tác, tư thế cho chiến sĩ mới trong huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Luyện tập động tác cơ bản nội dung điều lệnh đội ngũ.
leftcenterrightdel
 Xếp đặt nội vụ gọn gàng, ngăn nắp. 
leftcenterrightdel
 Phút giải lao sau giờ huấn luyện.

HỮU THU (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.