Xác định rõ nhiệm vụ căn bản, cấp thiết

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quyết định kết quả truyền thụ tri thức, bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, phát triển năng lực cho học viên. Trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD-ĐT, vị thế, uy tín của nhà trường, quá trình xây dựng nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, theo Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, trước hết, phải quan tâm, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục với vai trò là yếu tố then chốt của quá trình GD-ĐT.

Quán triệt những nghị quyết, chỉ thị, đề án của trên về công tác GD-ĐT, Trường Sĩ quan Chính trị đã vận dụng sáng tạo, cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Đảng ủy nhà trường kịp thời ban hành Nghị quyết số 563-NQ/ĐU ngày 8-3-2023 về tiếp tục đổi mới công tác GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị; Nghị quyết số 704-NQ/ĐU ngày 22-12-2023 của Đảng ủy nhà trường về xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn cập nhật, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, qua đó xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từ chỗ còn thiếu về số lượng, mất cân đối về cơ cấu đội ngũ, tuổi đời, tuổi nghề đến nay được kiện toàn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chất lượng theo hướng chuẩn hóa. Trong năm học 2022-2023, nhà trường có 4 nhà giáo dạy giỏi cấp bộ và 54 giảng viên dạy giỏi cấp trường; riêng trong năm 2023, có 3 đồng chí được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của nhà trường vẫn còn tồn tại một số khó khăn: Nhiệm vụ GD-ĐT luôn có sự bổ sung, phát triển, trong khi tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, địa bàn đóng quân, khả năng bảo đảm của nhà trường vẫn còn những bất cập nhất định; tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ sau đại học còn có khoảng cách so với tỷ lệ chung của các cơ sở giáo dục đại học...

leftcenterrightdel
Trường Sĩ quan Chính trị khai giảng năm học 2023-2024. 

Ngày càng chuẩn hóa

Nghị quyết số 704-NQ/ĐU ngày 22-12-2023 của Đảng ủy nhà trường về xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu rất rõ ràng. Trong đó phấn đấu về cơ bản đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường phải trải qua cương vị chỉ huy, quản lý ở đơn vị và đạt các tiêu chuẩn về trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng ủy, chỉ huy nhà trường xác định thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp thiết thực như: Thường xuyên quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên về đổi mới GD-ĐT, về công tác cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nâng cao nhận thức, đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực toàn diện của từng giáo viên, cán bộ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt chế độ, chính sách, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phấn đấu, cống hiến... Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định: Trường Sĩ quan Chính trị luôn quyết tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu về tư tưởng chính trị, tổ chức và kỷ luật, bảo đảm mỗi giáo viên, cán bộ là một tấm gương sáng cho học viên noi theo.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, một trong những biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường là tăng cường đưa cán bộ, giảng viên đi luân chuyển, thực tế ở các đơn vị trong toàn quân. Thực hiện tốt công tác luân chuyển đã giúp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường có thêm tri thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, tạo nền tảng để bổ sung, phát triển lý luận về GD-ĐT, từ đó nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy trong nhà trường bảo đảm khoa học, sát thực tiễn.

Bài và ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.