Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào TĐQT, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết thường kỳ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Với mục tiêu thi đua “giữ vững trận địa tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm đã xác định rõ nội dung, biện pháp thi đua, tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Trung tâm 186 duy trì đơn vị luyện tập thực binh đối kháng tác chiến không gian mạng do Bộ tư lệnh 86 tổ chức. Ảnh: LÊ VĂN MẠNH 

Thực hiện các phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Trung tâm duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ 24/7 đúng quy định. Triển khai có hiệu quả hoạt động tác chiến thông tin, kịp thời trinh sát, giám sát, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, đẩy mạnh truyền thông chủ động, đấu tranh pha loãng và bóc gỡ, vô hiệu hóa các thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt các sự việc liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo địa phương trên địa bàn.

Trung tâm tích cực tham gia thực hiện Đề án Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, Đề án xây dựng hệ thống tự động hóa chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân. Hoàn thành triển khai giải pháp củng cố, mở rộng hệ thống giám sát cấp chiến thuật và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong mạng máy tính quân sự. Quản lý chặt chẽ hồ sơ mạng cho hệ thống mạng máy tính cấp chiến thuật của các cơ quan, đơn vị. Triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, Trung tâm Dữ liệu miền Bắc và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thu thập và làm sạch trang bị có tập tin nghi ngờ nhiễm mã độc. Hằng năm, Trung tâm tham gia các cuộc diễn tập liên quan đến khu vực phòng thủ, đấu tranh thông tin, ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin do Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tư lệnh 86 và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức, được chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Trung tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, tập trung huấn luyện các nội dung còn thiếu, yếu, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và trình độ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Cùng với đó, Trung tâm triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra tham ô, lãng phí trong công tác tài chính, quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Bộ tư lệnh 86 cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, để lại ấn tượng, tình cảm rất tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Cùng với tổ chức thi đua hiệu quả, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa của điển hình để mọi người cùng phấn đấu, học tập, làm theo.

Thực hiện Phong trào TĐQT, trong giai đoạn 2019-2024, Trung tâm được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2019, 2020, 2022); được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh 86 tặng Cờ thi đua trong thực hiện Phong trào TĐQT (năm 2021); 5 năm liền (2019-2023) Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi cùng nhiều bằng khen, giấy khen của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương. Cũng trong giai đoạn 2019-2024, Trung tâm có 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 48 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Trung tâm có 15 sáng kiến đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục hướng mục tiêu thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng SSCĐ, tác chiến không gian mạng, bảo đảm công nghệ thông tin; xây dựng được nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu làm hạt nhân nòng cốt, động lực trong Phong trào TĐQT.

Thượng tá LÊ CẢNH ĐỨC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 186

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.