Ngay từ đầu năm, Bộ tư lệnh 86 quán triệt Chỉ lệnh quân sự quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng dẫn của Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) về việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; cấp ủy các cấp đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác huấn luyện, tổ chức quán triệt tới mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lòng tin và trách nhiệm cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Chỉ huy Bộ tư lệnh 86 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 của các cơ quan, đơn vị. Ảnh: VĂN LONG

Các đơn vị trong Bộ tư lệnh đã tích cực triển khai làm công tác chuẩn bị huấn luyện đầy đủ, toàn diện, chất lượng; nhất là hệ thống văn kiện điều hành, giáo án, bài giảng, tài liệu, mẫu biểu huấn luyện, thao trường mạng... Công tác quản lý, điều hành huấn luyện của chỉ huy và cơ quan các cấp trong Bộ tư lệnh được đổi mới và đi vào nền nếp, thể hiện chính quy, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị. Quá trình huấn luyện thực hiện nghiêm túc phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn đi đôi với phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ huấn luyện và đối tượng được huấn luyện…

Trong tháng đầu huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh đã tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tiến hành luyện tập đối kháng giữa các trung tâm trực thuộc Bộ tư lệnh để nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; tập huấn các nội dung thực hiện bảo đảm kỹ thuật cấp 2 cho lực lượng ngành công nghệ thông tin toàn quân; tập huấn nghiệp vụ tác chiến, trinh sát…

Phát huy kết quả tháng đầu ra quân huấn luyện, thời gian tới, Bộ tư lệnh 86 tiếp tục quán triệt nghị quyết, chỉ lệnh, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung cho các đối tượng. Vận dụng sáng tạo phương pháp tổ chức huấn luyện để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện. Tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý huấn luyện và cán bộ trực tiếp huấn luyện; hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức chỉ đạo, điều hành huấn luyện.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Huấn luyện chuyên ngành ở Bộ tư lệnh 86. Ảnh: VĂN LONG 

Tập trung huấn luyện cơ bản cho các đối tượng, trên tất cả các nội dung, theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ phân đoạn đến tổng hợp, luyện tập đối kháng; lấy huấn luyện từng người làm cơ sở để huấn luyện phân đội; kết hợp huấn luyện lý thuyết với thực hành, lấy huấn luyện thực hành làm chính; cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng tinh nhuệ, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng huấn luyện chuyên ngành công nghệ thông tin, tác chiến mạng để đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong Bộ Quốc phòng và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Tích cực tham mưu đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng về đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng và tiếp tục tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho các lực lượng làm nhiệm vụ công nghệ thông tin trong toàn quân; đầu tư, mua sắm các loại trang bị kỹ thuật mới, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập phù hợp với nhiệm vụ thực tế của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp. Gắn công tác huấn luyện với tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…

Đại tá VŨ QUỐC TIẾN, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh 86

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.