Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5-2022 trên phạm vi cả nước với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Với tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, công chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân thực hiện và tuân thủ nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

leftcenterrightdel
Thao diễn xử lý tình huống cháy nổ theo phương châm "4 tại chỗ" hưởng ứng Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của Nhà máy Z131. Ảnh: KIM ANH

Để triển khai hiệu quả tháng hành động, Tổng cục Kỹ thuật đề nghị các cơ quan chức năng cần có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện như: Tích cực đổi mới và tăng cường các hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động tới cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; phát hành các thông điệp, ấn phẩm sổ tay, tài liệu về an toàn vệ sinh lao động tới cơ quan, đơn vị, người lao động; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị; tăng cường các lớp tập huấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; chú trọng kiểm tra, rà soát, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc…

Đối với các đơn vị cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tháng hành động đảm bảo hiệu quả; tập trung vào các biện pháp giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; các biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bệnh nghề nghiệp.

Tăng cường công tác tự kiểm tra; rà soát, đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn trong lao động tại các vị trí làm việc, xây dựng các phương án, biện pháp khắc phục phù hợp; rà soát bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.

Đổi mới và đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, đơn vị đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; hướng dẫn cách nhận diện, đánh giá các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe, các hoạt động phong trào như: Hội thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, thi cán bộ an toàn, vệ sinh viên giỏi; thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gặp hoàn cảnh khó khăn.

ĐÌNH SÂM