leftcenterrightdel
Binh đoàn 12 tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và thi đua chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày mở đường Trường Sơn tại công trường mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình. 
leftcenterrightdel
Các đơn vị trong Binh đoàn 12 ký kết giao ước thi đua xây dựng cao tốc Bắc – Nam đúng tiến độ và bảo đảm kỹ thuật. 
leftcenterrightdel
Thi công cơ giới xây dựng cao tốc Bắc – Nam. 
leftcenterrightdel
Tư lệnh Binh đoàn 12  kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. 
leftcenterrightdel
Huấn luyện chiến sĩ năm thứ hai tại cơ quan Binh đoàn.

TRƯỜNG SƠN (thực hiện)