Binh đoàn 12: Bộ đội Trường Sơn vững tinh thần xung kích, vượt khó

Binh đoàn 12: Bộ đội Trường Sơn vững tinh thần xung kích, vượt khó

Giá trị sản xuất toàn Binh đoàn 12 tăng 72,4%

Giá trị sản xuất toàn Binh đoàn 12 tăng 72,4%

Chi nhánh Trường Sơn 97, Binh đoàn 12 tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở

Chi nhánh Trường Sơn 97, Binh đoàn 12 tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở

Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) tặng quà học sinh vùng cao biên giới

Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) tặng quà học sinh vùng cao biên giới

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Binh đoàn 12 gặp mặt truyền thống

Binh đoàn 12 gặp mặt truyền thống

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế; công tác tiếp công dân tại Binh đoàn 12

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế; công tác tiếp công dân tại Binh đoàn 12