Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) tặng quà học sinh vùng cao biên giới

Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) tặng quà học sinh vùng cao biên giới

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Binh đoàn 12 gặp mặt truyền thống

Binh đoàn 12 gặp mặt truyền thống

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế; công tác tiếp công dân tại Binh đoàn 12

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế; công tác tiếp công dân tại Binh đoàn 12

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam