Trước hết, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho các đối tượng; giáo dục QPAN trong các nhà trường bảo đảm đúng nội dung, chương trình; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với cơ quan chức năng của BQP, các quân khu, cơ quan quân sự địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm, TP Hà Nội trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2020. Ảnh: VĂN TUÂN 

 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường QPAN, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược phát triển KT-XH trên những địa bàn trọng điểm; chú trọng công tác đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Kết hợp phát triển KT-XH với QPAN trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án; phát triển hệ thống giao thông, y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông kết nối giữa các vùng, miền gắn với bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn theo quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ. Các công trình xây dựng bảo đảm tính lưỡng dụng, phục vụ cho phát triển KT-XH trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự theo quy định của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ; củng cố, nâng cấp cơ sở khám, chữa bệnh quân, dân y tại các vùng biên giới, hải đảo, khu vực trọng điểm về QPAN để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân...

Cùng với việc chủ trì, phối hợp chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; hoàn chỉnh phương án sơ tán các bộ, ngành, địa phương và thế bố trí chiến lược QPAN; xây dựng hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2017-2030; đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông... BQP tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội đến năm 2021; tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ cho bộ đội và dân quân, tự vệ (DQTV); nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi các tình huống về QPAN, không để bị động, bất ngờ...

Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. BQP đã chỉ đạo và tổ chức diễn tập toàn quân phòng, chống dịch Covid-19; triển khai chốt cơ động của biên phòng, DQTV trên các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới đất liền để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép; thăm khám, xét nghiệm cho nhân dân bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời tổ chức các đoàn công tác, chỉ đạo các địa phương khắc phục dịch bệnh sau bão, lũ ở khu vực miền Trung...

Các bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và phòng thủ dân sự theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương. Đồng thời phối hợp với BQP xây dựng kế hoạch và tiếp tục khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 huy động gần 200 tàu, thuyền của ngư dân trên địa bàn tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền biển, đảo; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cùng với công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ Luật DQTV, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập của DQTV, việc quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV), tuyển quân, phòng thủ dân sự cũng đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các địa phương thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ và ban CHQS các cấp. Lực lượng DQTV được xây dựng có cơ cấu và số lượng hợp lý. Toàn quốc xây dựng được hơn 24.400 cơ sở DQTV; xây dựng hơn 4.900 chi bộ quân sự cấp xã, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 25,52%. Đặc biệt là đã triển khai xây dựng lực lượng dân quân thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới và làm điểm một số mô hình đơn vị dân quân thường trực, DQTV cơ động, phòng không, pháo binh, DQTV biển, tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp... Tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thao cho DQTV bảo đảm quân số, nội dung, chương trình, thời gian. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng thủ dân sự được tiến hành đúng quy định. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành công tác quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ chỉ huy tác chiến của cơ quan quân sự địa phương các cấp; nâng cao khả năng SSCĐ của các đơn vị LLVT.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) cùng lãnh đạo các lực lượng phối hợp hoạt động ký quy chế phối hợp công tác năm 2021. Ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG 

 

Công tác đào tạo cán bộ quân sự ban CHQS cấp xã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đến nay đã đào tạo được gần 30.000 chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; nhiều đồng chí đã phát triển đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9 đã tổ chức xây dựng chốt chiến đấu của DQTV trên tuyến biên giới đất liền gắn với ổn định các cụm dân cư. Công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV thường xuyên được chú trọng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị DBĐV theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ thời gian theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương, đơn vị nhận nguồn. Việc đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác QP, QS. Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác QP, QS, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chú trọng củng cố "thế trận lòng dân" trong khu vực phòng thủ. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng vững chắc; triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển KT-XH gắn với củng cố QPAN; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.

Đi liền với kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng GDQP&AN các cấp sau đại hội đảng và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu của ban CHQS bộ, ngành, địa phương. Chú trọng xây dựng bộ đội địa phương, DQTV vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ; kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, tổ chức; kế hoạch phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; kế hoạch bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và BQP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động của DQTV; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ; các chương trình, đề án, dự án phát triển KT-XH liên quan đến quốc phòng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BQP; thực hiện phát triển KT-XH phải đi đôi với tăng cường, củng cố QPAN, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước...

Thiếu tướng PHẠM QUANG NGÂN,

Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu