Năm nay, mục tiêu Tiểu đoàn hướng đến là nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ, huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi. Đồng thời, tạo bước chuyển biến rõ nét về “Thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành trinh sát.

leftcenterrightdel
Quán triệt mục đích, yêu cầu trước khi huấn luyện.  
leftcenterrightdel
Tổ trinh sát leo trèo nhà cao tầng. 
leftcenterrightdel
Tổ chức cảnh giới, phối hợp nhịp nhàng vượt tường cao tiếp cận mục tiêu. 
leftcenterrightdel
Các chiến sĩ tiếp cận vị trí con tin theo nhiều hướng khác nhau. 
leftcenterrightdel
Rèn luyện võ thuật sẵn sàng cho các tình huống đánh đối kháng. 

HỮU THU (thực hiện)