Nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn 355 là sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý nguồn và động viên huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị; địa bàn hoạt động rộng, phân tán, điều kiện kinh tế-xã hội của các địa phương giao nguồn còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Sư đoàn tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên vào tình hình thực tế nhiệm vụ đơn vị và các địa phương.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên Sư đoàn 355 (Quân khu 2) huấn luyện chiến thuật. Ảnh: HỒNG SÁNG 

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng đẩy mạnh thi đua “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” trong học tập, công tác, cống hiến, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là tập trung giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thường trực cũng như quân nhân dự bị nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhận thức rõ tác dụng to lớn của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Quân đội, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp. Sư đoàn lựa chọn những tập thể có thành tích cao, cá nhân có phẩm chất, năng lực, triển vọng phát triển tốt; đồng thời, lựa chọn những tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chưa cao thông qua bồi dưỡng, xây dựng trở thành điển hình tiên tiến toàn diện hoặc trên từng mặt công tác.

Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn nhận thấy, bên cạnh những mặt làm được, có thời điểm phong trào thi đua ở Sư đoàn diễn ra chưa thực sự sôi nổi, kết quả trong học tập, rèn luyện và công tác của cán bộ, chiến sĩ chưa cao. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thi đua Sư đoàn xác định tập trung thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Sư đoàn về khắc phục các khâu yếu, mặt yếu tồn tại kéo dài, trong đó thi đua thực hiện tốt: “Một tập trung, hai khâu đột phá”. Một tập trung là tập trung cho đơn vị cơ sở, trước hết là các đơn vị cơ sở đủ quân. Hai khâu đột phá là đột phá vào rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Cùng với đó, các phong trào thi đua nâng cao huấn luyện được các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn triển khai sâu rộng, bám sát phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với khung A; “Thiết thực, từng bước vững chắc” đối với khung B, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, cơ động theo tình huống chiến đấu. Từ năm 2019 đến nay, 100% cán bộ trong Sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó 100% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi... Hằng năm, đơn vị bảo đảm kết quả xếp nguồn vào đơn vị đạt 99%; phương tiện kỹ thuật đạt 100%; kết quả huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 84,5% khá, giỏi (tăng 4,5% so với giai đoạn 2013-2018). 5 năm qua, Sư đoàn tổ chức và tham gia 6 cuộc diễn tập các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 (Quân khu 2) hành quân ra thao trường. Ảnh: HỒNG SÁNG 

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 355 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, LLVT các tỉnh: Yên Bái, Điện Biên tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Với những thành tích đạt được, năm 2019, Sư đoàn 355 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; các năm 2019, 2021 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; các năm 2020, 2022 được Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; năm 2023, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 355 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào TĐQT hướng vào tiếp tục thực hiện tốt đột phá nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tăng cường quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân; hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Sư đoàn thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ trực SSCĐ, diễn tập, nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao; làm cho công tác TĐKT và Phong trào TĐQT thực sự trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đoàn kết, đồng thuận vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.