Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đó, những năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, hiệu quả. 

Những chuyển biến tích cực

Chúng tôi đến giảng đường Trung tâm GDQPAN, Trường Quân sự Quân khu 9 đúng lúc sinh viên đang học nội dung “Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam”. Gần 300 sinh viên trong bộ “quân phục” gọn gàng, ai nấy đều chăm chú theo dõi bài giảng PowerPoint qua màn hình. Em Đinh Minh Hoài, sinh viên năm thứ nhất, ngành công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Tây Đô, tâm sự: “Với cách xây dựng nội dung rất sáng tạo của giáo viên, những vấn đề lý luận tưởng như khô cứng, trừu tượng đã được cụ thể hóa, sát gần với đời sống. Từ đó giúp chúng em hiểu bài nhanh và nắm được thực chất vấn đề".

Theo Đại tá Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 9: Cùng với việc xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm chất lượng, đơn vị đã quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Qua thời gian học tập, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, quốc phòng; yếu lĩnh động tác, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; tính năng, tác dụng của một số loại vũ khí, khí tài...

leftcenterrightdel

Giáo viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn sinh viên kỹ thuật tháo lắp súng tiểu liên AK. 

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác GDQPAN, Quân khu đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho các đơn vị. Đặc biệt, Quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn hội đồng GDQPAN bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần; đề xuất những giải pháp cụ thể để phân cấp, mở lớp phù hợp. “Trung bình, mỗi năm Quân khu và các địa phương tổ chức hơn 600 lớp cho gần 60.000 người thuộc các đối tượng. Cán bộ được bồi dưỡng nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QPAN); phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý điều hành ở các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với công tác này”, Đại tá Trịnh Hoài Văn, Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cho biết.

Đa dạng nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục

Là địa bàn có nhiều dân tộc, tôn giáo, nhất là gần đây số lượng các doanh nghiệp hàm lượng công nghệ cao, có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, vì vậy, trong tổ chức thực hiện, Quân khu và các địa phương chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành (đối tượng 2) và chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín, chủ doanh nghiệp. Ngoài chương trình bồi dưỡng theo quy định, Quân khu còn đưa một số nội dung mới, những sự kiện nổi bật liên quan đến khu vực để tuyên truyền, định hướng. Qua đó giúp người học có nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào thực tiễn công tác theo từng cương vị, chức trách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời có những đóng góp tích cực củng cố, tăng cường tiềm lực QPAN. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác GDQPAN, Đại tá Chau Chắc, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết: “Qua trao đổi, tọa đàm, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đều khẳng định được bồi dưỡng kiến thức QPAN giúp họ nhận thức sâu sắc hơn, nâng cao kiến thức cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó vận dụng cái hay, cái tốt để tổ chức hoạt động cho tôn giáo mình”. Trung tá Nguyễn Văn Cang, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tri Tôn (Bộ CHQS tỉnh An Giang) chia sẻ: “Nội dung bồi dưỡng kiến thức QPAN không nặng về lý luận, mà được liên kết chặt chẽ với thực tiễn. Để giúp học viên dễ tiếp thu, trong quá trình lên lớp, chúng tôi còn kết hợp giữa tiếng phổ thông với tiếng Khmer”.

leftcenterrightdel

Sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Cần Thơ học ngắm bắn súng tiểu liên AK. 

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 cũng làm tốt công tác phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Cơ quan thường trực hội đồng các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề, thông tin thời sự trong các hội nghị, tập huấn... Đặc biệt, cơ quan quân sự các cấp còn làm tốt công tác phối hợp với địa phương lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN thông qua các hoạt động huấn luyện, diễn tập, “Tết quân dân”, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ... Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Theo Thượng tá Hồ Sỹ Sáng, Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp: Lực lượng vũ trang tỉnh còn gắn các hoạt động dã ngoại với tuyên truyền cho đồng bào vùng biên giới về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường QPAN. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho nhân dân vùng biên giới đã góp phần lan tỏa đến cả đồng bào Campuchia, giúp họ hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Việt Nam, để cùng chung tay xây dựng biên giới, hòa bình, ổn định, phát triển. 

leftcenterrightdel
Sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 9 học ngắm bắn súng tiểu liên AK. 

Bên cạnh những kết quả, kinh nghiệm đạt được, công tác GDQPAN trên địa bàn Quân khu 9 cũng còn một số hạn chế nhất định như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên ở một số địa phương chưa kịp thời; cơ quan thường trực hội đồng GDQPAN cấp cơ sở chưa thường xuyên làm tốt vai trò tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra; việc phối hợp giữa một số đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ... “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN trong thời gian tới”, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 khẳng định.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC