Quán triệt Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9-11-2016 về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội, Nghị quyết số 182-NQ/ĐU ngày 20-4-2017 của Đảng ủy nhà trường về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, việc dạy và học ngoại ngữ (môn tiếng Anh) ở Trường Sĩ quan Pháo binh những năm qua đã có nhiều khởi sắc.

Phong trào học tiếng Anh trong nhà trường được nhân rộng, trình độ tiếng Anh của cán bộ, giáo viên, học viên được nâng lên rõ rệt; tiếng Anh được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong quá trình công tác, học tập, nghiên cứu; hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu, giáo trình dạy học được bổ sung thường xuyên.

Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, tiếng Anh đã trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc của nhà trường, kết quả thi tốt nghiệp luôn có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 55,6% đạt khá, giỏi (6,6% đạt giỏi).

leftcenterrightdel
Một buổi học tiếng Anh của học viên Trường Sĩ quan Pháo binh. 

Đại tá, PGS, TS, nhà giáo ưu tú Vũ Kí Vệ, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Pháo binh cho biết: “Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, thực hiện chỉ đạo của trên về nâng cao chất lượng học tập ngoại ngữ, chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhà trường đã và đang tổ chức cho toàn bộ cán bộ, giảng viên tham gia học tập tại chức môn tiếng Anh; tổ chức tốt các câu lạc bộ tiếng Anh ở khối tiểu đoàn quản lý học viên, góp phần nâng cao trình độ tiếng Anh của học viên”.

Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Đồng thời, quan tâm đầu tư nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh, làm cho giảng viên nhận thức rõ việc tự học, tự nghiên cứu là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn và tạo nguồn đi học sau đại học tại các nhà trường trong và ngoài quân đội.

Ngoài ra, nhà trường có nhiều biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, động viên người học. Các lớp đào tạo học ngoại khóa luôn yêu cầu gắn kết quả học tập, kiểm tra với kết quả hoàn thành rèn luyện của học viên. Trường xác định việc tổ chức các lớp học ngoại khóa theo chương trình học tập có kiểm tra nhưng không lấy kết quả nên học viên sẽ không có quyết tâm học tập. Vì vậy, kết quả học tiếng Anh luôn gắn với việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ, giảng viên. Đồng thời tiến hành phân loại độ tuổi, trình độ để tổ chức các lớp học sao cho phù hợp với năng lực, khả năng của cán bộ, giảng viên.

Ngoài ra, nhà trường tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học, sửa chữa các phòng chuyên dùng nhằm bảo đảm cho giảng viên có đủ phương tiện rèn luyện các kỹ năng cho người học. Đầu tư thêm sách, tài liệu tham khảo tiếng Anh cả cơ bản và chuyên ngành để cán bộ, giảng viên, học viên có thể tự nghiên cứu.

Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn Ngoại ngữ còn thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo và từng đối tượng học viên; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá toàn diện cả bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Đội ngũ giảng viên tiếng Anh cũng được yêu cầu cập nhật, đổi mới phương pháp dạy học, trong đó tập trung vào các kỹ năng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Riêng đối với các đơn vị quản lý học viên (trung đội trưởng, cán bộ đại đội và tiểu đoàn) luôn quan tâm sâu sát, tổ chức các giờ tự học với chất lượng cao. Phát huy vai trò của tổ khoa học kỹ thuật, thường xuyên tổ chức tổ chức tốt hoạt động của “Câu lạc bộ tiếng Anh” nhằm tạo được phong trào học tiếng Anh sôi nổi, hứng khởi, thu hút đông đảo học viên tham gia. Từ đó khơi dậy trong học viên tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tiếng Anh, nhận thức và xác định được đây là nội dung quan trọng, là yêu cầu bắt buộc.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn trường, phong trào dạy và học tiếng Anh của Trường Sĩ quan Pháo binh trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ YẾN