Theo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Đoàn kiểm định, báo cáo tự kiểm định của Trường Sĩ quan Pháo binh thực hiện theo đúng Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của các trường đại học; trình bày công phu, nghiêm túc đúng quy cách, bố cục, kết cấu hợp lý, nội dung phù hợp. Nội dung báo cáo đã bám sát 25 tiểu chuẩn, 111 tiêu chí và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng. Hiện nay, đội ngũ giáo viên của Trường Sĩ quan Pháo binh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ sau đại học đạt hơn 40%, trong đó Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 6,8%; Thạc sĩ đạt 33,80%. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị về lý luận và thực tiễn được đánh giá cao, Các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học được củng cố, đầu tư ngày càng hiện đại đáp ứng ngày càng cao trước yêu cầu thực tiễn Quân đội.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng GS, TS Trần Lạc Hồng, phát biểu khai mạc kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Sĩ quan Pháo binh.

Trong thời gian 4 ngày (từ 13 đến 16-5), Đoàn kiểm định sẽ tiến hành khảo sát, chỉ rõ những minh chứng phù hợp, minh chứng không phù hợp, những minh chứng cần bổ sung qua thực tế khảo sát, phỏng vấn để giúp nhà trường hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá có chất lượng…/.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG