Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, thay mặt Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự hội nghị và phát biểu ý kiến, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 01 do Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị và báo cáo trước hội nghị. Báo cáo đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ, sâu sắc, làm rõ ưu điểm-khuyết điểm, xây dựng và phát hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, xác định rõ nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, bổ sung chủ trương, phương hướng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN  

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hai năm qua, triển khai thực hiện Kết luận số 01, QUTƯ đã có nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm và mô hình sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ Quân đội:

Trước hết, QUTƯ đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa Kết luận số 01 sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Tổ chức giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về Kết luận số 01, Kết luận 21, Quy định 37 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, chuyên đề của Trung ương. Đưa nội dung Kết luận số 01 cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vào chỉ tiêu của cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. QUTƯ đã chủ động xây dựng chuyên đề và ban hành Nghị quyết 847 về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Đây là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, các kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết của QUTƯ là chủ trương lớn, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng các đề án, chương trình đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai là, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Với quyết tâm chính trị cao làm chuyển biến về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chủ động đưa nội dung Nghị quyết 847 của QUTƯ về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" vào trong chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, đặc biệt là nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chính trị hằng tháng của cấp ủy các cấp. Qua đó, cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã truyền cảm hứng để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội tuyên truyền, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí bám sát hoạt động thực tiễn của bộ đội, đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục như: “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Bác Hồ với chiến sĩ”; “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”... với các hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời cung cấp nội dung để lan tỏa trên các trang, nhóm tạo dòng chủ lưu tuyên truyền định hướng thông tin trên báo chí và mạng xã hội. Đặc biệt là Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức 14 lần Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” phản ánh hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn trong nước và quốc tế... góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bốn là, qua thực tiễn hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị như các mô hình: “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy của cán bộ, chiến sĩ toàn quân”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”; “Đảng bộ, chi bộ 4 tốt”; “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên miệng nói một điều hay, tay làm mười việc tốt”; “Nâng bước em tới trường”; “Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”... Những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả nêu trên, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo lựa chọn, giới thiệu để Trung ương biên tập sách, làm phim tuyên truyền trong toàn quốc. Đồng thời lựa chọn 100 mô hình tiêu biểu để biên tập, phát hành làm tài liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến trong toàn quân. Đồng thời hai năm qua, triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân đã có hàng chục ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp tôn vinh, khen thưởng.

Những hạn chế, khuyết điểm cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, chúng tôi thống nhất như báo cáo trung tâm và xin nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung trong chương trình hành động để triển khai thực hiện trong toàn quân những năm tới.

Kính thưa các đồng chí!

Thời gian tới, nhất là năm 2023 đến 2025, chúng ta có rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; 80 năm Ngày thành lập Nước... Đây là dịp rất quan trọng để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt Kết luận số 01. Tôi thống nhất với đề xuất những chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và xin nhấn mạnh một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về thực hiện Kết luận số 01, các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với hình thức, biện pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung xác định và giải quyết các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ ba, đa dạng các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, tiếp tục nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn quốc. Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, coi trọng xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả và gương điển hình tiên tiến trong toàn quân.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí chủ trì, các đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!