leftcenterrightdel
Hội thi tuyên truyền pháp luật của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9. 

Thượng úy Trần Trung Hưng, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, cho biết: “Hiểu rõ những khó khăn, đặc thù của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, đơn vị chúng tôi đã thực hiện việc “mềm hóa” các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu”. Vào các “Ngày pháp luật” thứ năm hằng tuần của đơn vị, chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động “sân khấu hóa” trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị trong toàn Sư đoàn đã duy trì thực hiện hình thức này thường xuyên ở các cấp với tinh thần tiết kiệm, sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm các buổi “sân khấu” không “màu mè” nhưng sinh động với những vấn đề pháp luật cụ thể, thiết thực với từng cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn bộ đội tích cực tham gia và nội dung tuyên truyền, giáo dục được lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị”.

leftcenterrightdel

Một buổi tuyên truyền pháp luật ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 9. 

Ngoài việc tổ chức giáo dục, lên lớp tập trung, các đơn vị trong Sư đoàn đã kết hợp tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem các tiểu phẩm, phóng sự, tin tức điển hình về việc thực hiện pháp luật; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin của đơn vị. Nhiều mô hình trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai áp dụng vào thực tế và đã phát huy hiệu quả như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Quà tặng người thân”, “Mỗi ngày một việc tốt”... đa dạng hóa việc giáo dục pháp luật thông qua các hình thức: tọa đàm, diễn đàn, đối thoại dân chủ, ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi… Nhờ vậy, những điều luật khô cứng trở nên mềm mại, hấp dẫn, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận dễ dàng, nắm chắc, hiểu sâu và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Hiệu quả mô hình tổ tư vấn tâm lý pháp luật ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. 

Binh nhất Lâm Hào, chiến sĩ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 9), chia sẻ: “Việc lồng ghép giáo dục pháp luật với tọa đàm, “sân khấu hóa” các tình huống pháp luật có thể nảy sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, giúp chúng tôi thấy các chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, quy định của quân đội và đơn vị gần gũi, dễ học, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ đó việc chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị được cán bộ, chiến sĩ tiến hành một cách tự giác, chặt chẽ hơn”.

Đại tá Phạm Văn Hồng, Phó chính ủy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 đã triển khai từ cấp Trung đội, Đại đội đến Tiểu đoàn việc tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, như: Thanh niên với văn hóa giao thông; thanh niên với rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; nhận thức về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật; mỗi tuần học một điều luật… Tích cực đẩy mạnh, phát huy hiệu quả mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, hoạt động của tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe, pháp luật góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành và thực hiện một cách hiệu quả, tự giác, đạt hiệu quả thiết thực”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 tích cực nghiên cứu tủ sách pháp luật. 

Nhờ những cách làm sáng tạo trên, đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý tình hình tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và môi trường văn hóa quân sự ở đơn vị. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 9 đã quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định. Từ năm 2019 đến nay, toàn Sư đoàn không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý. Sư đoàn trở thành lá cờ đầu trong công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong toàn Quân đoàn.

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.