Đặc biệt, PTTĐQT của LLVT tỉnh Nghệ An đã hướng vào giải quyết, khắc phục các khâu yếu, việc khó góp phần xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh và tạo ra sự đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thi đua huấn luyện giỏi. 

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định, duy trì và thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng chính là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, để PTTĐQT đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm phấn đấu đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn PTTĐQT với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các cuộc vận động lớn, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
Lực lượng dự bị động viên tỉnh Nghệ An tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng TĐKT và trên cơ sở, mục tiêu phong trào thi đua Bộ CHQS tỉnh phát động, trong năm 2023 các cơ quan, đơn vị luôn bám sát tình hình nhiệm vụ để duy trì PTTĐQT đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng TĐKT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo một số đơn vị xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình điểm để nhân rộng điển hình, tạo bước đột phá, khắc phục hạn chế vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hội đồng TĐKT các cấp luôn hướng PTTĐQT vào việc khắc phục khâu yếu, điểm yếu và giải quyết việc khó. Vì thế, trong các nhiệm vụ quan trọng như công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; diễn tập; tuyển quân; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Ngoài các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thì một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế nhờ thực hiện PTTĐQT đã kịp thời khắc phục khâu yếu, điểm yếu để vươn lên.

leftcenterrightdel
Các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hành bơi vượt sông. 

Cụ thể như ở Ban CHQS Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò những năm trước đây ý thức chấp hành kỷ luật, chế độ xây dựng nền nếp chính quy ở một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã phát huy hiệu quả PTTĐQT vào khắc phục khâu yếu, điểm yếu. Ngoài việc cho từng cá nhân đăng ký quyết tâm thi đua thì Hội đồng TĐKT, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc duy trì thực hiện nền nếp chế độ của từng bộ phận và gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, các yếu điểm trên dần được khắc phục, kết quả năm 2023, hai đơn vị này được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân huyện Tân Kỳ huấn luyện võ thuật. 

Hay như Ban CHQS các huyện Nghĩa Đàn, Nghi Lộc... những năm trước đây một số mặt công tác như chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số Ban CHQS xã còn thấp nhưng nhờ chú trọng hướng PTTĐQT vào thực hiện các nhiệm vụ nên đã vươn lên tốp đầu PTTĐQT của LLVT tỉnh Nghệ An. Bằng những cách làm hiệu quả như chọn một số xã làm điểm trên các mặt công tác để nhân rộng mô hình và khắc phục khâu yếu, lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để phân công giúp những xã yếu... Đối với các địa phương như LLVT huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh... qua thực hiện PTTĐQT không chỉ giữ vững thành tích đơn vị dẫn đầu mà chất lượng thực hiện các nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc và được nâng lên rõ rệt.

leftcenterrightdel

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp xã Nậm Giải thi công đường ống dẫn nước sạch về các bản. 

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện PTTĐQT đối với từng cơ quan, đơn vị nên đã góp phần vào thành tích chung của LLVT tỉnh. Điều đó được minh chứng bằng kết quả thực hiện các nhiệm vụ của LLVT tỉnh Nghệ An trong năm 2023 luôn hoàn thành xuất sắc và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu PTTĐQT.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan