Do đó, chủ động ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã đề ra nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với BĐKH, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN).

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, cho biết: "Nhận thức rõ những nguy cơ, thách thức của BĐKH, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã xây dựng Kế hoạch số 839 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Quân khu còn hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm quy định về BVMT, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án xây dựng cơ bản, các công trình quân sự trên địa bàn. Do đó, công tác ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT của LLVT Quân khu 9 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quân khu đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, đề tài về lĩnh vực này đạt kết quả tốt”.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9) thực hiện các phần việc bảo vệ môi trường tại đảo Thổ Chu. Ảnh: HỮU NHIÊN

Với mục tiêu tăng cường sự chủ động ứng phó với BĐKH gắn với bảo đảm QPAN, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động về BVMT, chủ động ứng phó, giảm những tác động tiêu cực của BĐKH, nhất là nguy cơ nước biển dâng ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của bộ đội và nhân dân. Đặc biệt, các đơn vị đóng quân trên địa bàn biển, đảo, khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 5-6”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” với nhiều hình thức phong phú. Cùng với đó, các thông tin về BVMT, ứng phó với BĐKH cũng được đăng tải, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng... từ đó làm phong phú thêm các hình thức tuyên truyền, giáo dục; góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hân, Chính ủy Trung đoàn 152, chia sẻ: “Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 đã phối hợp với các đơn vị thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, “Ngày vì môi trường Phú Quốc” trên địa bàn xã Thổ Châu. Các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức của bộ đội và nhân dân trong việc BVMT, tích cực phòng, chống rác thải nhựa, xây dựng địa bàn đóng quân “sáng, xanh, sạch, đẹp”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, những năm qua, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Viện Khoa học công nghệ Quân sự lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường các dự án, công trình quân sự, trình Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt. Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc xử lý nước thải khu kỹ thuật, trạm sửa chữa, kho tàng, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế tại trạm quân dân y; thu gom, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc BVMT, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt, làm việc cho bộ đội và nhân dân.

Tuy nhiên, công tác BVMT và ứng phó với BĐKH là vấn đề lớn, nhiệm vụ mới đối với LLVT, có nhiều khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện, như: Hoạt động môi trường quân sự còn thiếu quy hoạch tổng thể; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực còn yếu và thiếu, hệ thống quản lý chưa đồng bộ... "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện tốt giải pháp mà chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT. Phát huy hiệu quả các công trình phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với QPAN; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học-công nghệ; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật cũng như đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm tác động của BĐKH đến hoạt động của LLVT Quân khu 9...”, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, khẳng định.

QUANG ĐỨC

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.