leftcenterrightdel
Đội hình chiến đấu trên máy bay cơ động đến vị trí tác chiến. 

 

leftcenterrightdel
Máy bay chi viện hỏa lực, yểm trợ nhau trong quá trình đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. 

 

leftcenterrightdel
 Thực hành đổ bộ đánh chiếm mục tiêu.

 

leftcenterrightdel
Nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. 

XUÂN THÌN - ĐOÀN HIỆP (thực hiện)