leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Xuân Văn phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 Hải quân cho biết, năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ của Vùng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt hoạt động CTĐ, CTCT với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã triển khai thực hiện tốt “Một tập trung, ba đột phá” về CTĐ, CTCT, vận dụng cụ thể hóa sát với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung xây dựng niềm tin, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho bộ đội, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ. Cơ quan chính trị các cấp tích cực bồi dưỡng phương pháp, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị; tăng cường kiểm tra, giúp đỡ đơn vị tiến hành CTĐ, CTCT…

leftcenterrightdel
Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao bằng khen tặng các cán bộ có thành tích tốt trong công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020.

Năm 2021, toàn Vùng sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp trọng yếu. Trong đó, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, pháp luật, các môn khoa học xã hội và nhân văn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và truyền thống, trọng tâm là kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển…

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Văn, đề nghị thời gian tới, toàn Vùng tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị và công tác định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao và nâng cao chất lượng chính trị cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền sơ kết về Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” tạo hiệu ứng mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với các tỉnh, thành phố ven biển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng…

Tin, ảnh: THANH HẰNG