Dự phiên họp có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, Quân khu 3 và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, hội thảo tập trung khẳng định và làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế; âm mưu, thủ đoạn tiến công chiếm đóng và xây dựng hệ thống phòng thủ của thực dân Pháp ở khu vực Hòa Bình - Sông Đà - Đường 6; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh với sự linh hoạt, nhạy bén nắm bắt thời cơ, quyết đoán mở chiến dịch; những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh; sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trong chiến dịch Hòa Bình; tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì phiên họp.  

Đến nay, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 80 bài tham luận. Nội dung các tham luận đánh giá phân tích và làm rõ về chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về Chiến dịch Hòa Bình; tư liệu, sự kiện khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, cách giải quyết vấn đề có tính khoa học và thuyết phục. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Viện Lịch sử quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội thảo; chuẩn bị nội dung và tổ chức họp báo; dự thảo các bài tham luận trình bày tại hội thảo; rà soát mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức hội thảo thành công theo kế hoạch.

Theo kế hoạch Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 7-12-2021 theo hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu.

Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG