Tham dự buổi kiểm tra có các thành viên của Ban Chỉ đạo; Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y và đại diện các cơ quan, đơn vị của Học viện Quân y.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. 

Học viện Quân y là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành Y dược duy nhất trực thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực ngành Y Dược, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những khâu đột phá trong phát triển công tác đào tạo, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Trong năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Học viện Quân y đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác cải cách hành chính; xây dựng, ban hành các kế hoạch cải cách hành chính năm và giai đoạn theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động và duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về cải cách hành chính với nhiều nội dung phong phú.

Các cơ quan Học viện và bệnh viện, viện, trung tâm điều trị theo chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính bảo đảm đúng về cách thức, trình tự, thủ tục và thời gian; rà soát 58 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong lĩnh vực khám bệnh, điều trị, ban hành áp dụng 1.747 quy trình kỹ thuật của bác sĩ, 596 quy trình kỹ thuật của điều dưỡng, 8 quy trình tiêm vắc xin, 37 tiêu chí đánh giá về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, 8 tiêu chí phòng khám bệnh an toàn, 83 tiêu chí đảm bảo chất lượng bệnh viện. Trong công tác đào tạo, các cơ quan đào tạo, bộ môn, khoa đã chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho các đối tượng đảm bảo khoa học, hợp lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên, sinh viên học tập, nghiên cứu. Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào giải quyết thủ tục hành chính và các thủ tục nội bộ được tiến hành đồng bộ; hoàn thành việc nâng cấp chuyển đổi, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Đến nay, Học viện đã hoàn thành 10/12 nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch; công khai danh mục 58 thủ tục hành chính hiện hành.

leftcenterrightdel
Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Đảng ủy Học viện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng chiến lược chuyển đổi số tại Học viện Quân y giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo”. Kết quả thực hiện cải cách hành chính của Học viện được thể hiện trên các phương diện: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Học viện Quân y đã triển khai mạng nội bộ, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có ứng dụng chữ ký số; triển khai có hiệu quả nhiều kênh trực tuyến, các phần mềm, ứng dụng thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành, nhất là quản lý, điều hành hoạt động khám, chữa bệnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Viện Nghiên cứu y dược học Quân sự, Học viện Quân y. 

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Học viện Quân y đã triển khai mạng nội bộ, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có ứng dụng chữ ký số; triển khai có hiệu quả nhiều kênh trực tuyến, các phần mềm, ứng dụng thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành, nhất là quản lý, điều hành hoạt động khám, chữa bệnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương và ghi nhận kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Học viện Quân y thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Đảng ủy, chỉ huy Học viện Quân y đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Học viện được kiện toàn, đã tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy Học viện thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng nhất trí với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà đoàn kiểm tra đã nhận xét.

Về các kiến nghị, đề xuất của Học viện Quân y, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo giải quyết.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY