Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là cơ sở nền tảng, là điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số và lao động có trình độ công nghệ cao. CMCN 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cung - cầu của thị trường lao động. Đối với nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào các ngành sử dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình độ của người lao động còn hạn chế như ở nước ta thì chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa là cơ hội để thúc đẩy phát triển, đồng thời là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay.

leftcenterrightdel

Ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng, quan tâm. Công tác quản lý Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi cả nước, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Nguồn nhân lực của đất nước được tăng cường cả về quy mô và chất lượng. Lực lượng lao động cả nước tăng từ 50,4 triệu người năm 2010 lên 56,2 triệu người năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% năm 2010 tăng lên khoảng 65% năm 2020. Nhân lực chất lượng cao tăng đáng kể, trong đó có một số ngành đạt trình độ khu vực và quốc tế, như: y tế, cơ khí, công nghệ, xây dựng.

Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể, ở bình diện quốc gia, mới đưa ra chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam nói chung, chưa có chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn, chất lượng đào tạo thấp, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý, thiếu lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng tay nghề cao, thừa lao động thủ công, không qua đào tạo. Mặt khác, việc xây dựng đội ngũ, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp có phẩm chất và bản lĩnh, có trình độ năng lực và chất lượng còn nhiều bất cập; thiếu đội ngũ chuyên gia trong các ngành kinh tế, kỹ thuật và công nhân lành nghề. Sự kém phát triển, thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao đang trở thành trở ngại lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo. 

Bà Nguyễn Hồng Hà, Đại diện lâm thời Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng, phát triển kỹ năng có thể là đầu tàu thúc đẩy, nâng tầm ngành kinh tế. Nhiệm vụ này không chỉ là của Chính phủ mà còn là trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan, đó là người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức giáo dục nghề nghiệp. Để nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần xác định người học làm trung tâm của giáo dục nghề nghiệp; xây dựng hệ thống bảo đảm, giám sát, đánh giá chất lượng, ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, đào tạo giảng viên dạy những kỹ năng chung và xuyên suốt trong quá trình giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp từ đầu tư kinh phí cho đến lập kế hoạch, triển khai đào tạo.

Tin, ảnh: LA DUY