Giai đoạn 2018-2023, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Học viện Hậu cần tiến hành trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Đội ngũ đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) từng bước trưởng thành về mọi mặt, chất lượng chuyên môn, trình độ học vấn, tay nghề được nâng lên. Song, tình hình tổ chức, lực lượng đoàn viên có nhiều biến động; Học viện thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế và nhiệm vụ đào tạo; có tổ chức công đoàn (TCCĐ) hoạt động ghép, lực lượng phân tán, đã tác động trực tiếp đến tư tưởng tình cảm, hiệu quả của hoạt động công đoàn.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên về xây dựng giai cấp công nhân và TCCĐ; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong xây dựng TCCĐ vững mạnh; chỉ đạo hoạt động công đoàn phối hợp chặt chẽ với hoạt động của các tổ chức quần chúng, nhân rộng các mô hình hoạt động sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả. Nhờ đó, vai trò, vị thế của các TCCĐ ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực xây dựng đội ngũ ĐVCĐ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, cùng các tổ chức quần chúng giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD-ĐT.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cho đội ngũ ĐVCĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; các TCCĐ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, theo hướng đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: Nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham quan, học tập truyền thống, hành quân về nguồn... Qua đó tạo không khí sôi nổi, giúp cán bộ, ĐVCĐ nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội, công đoàn.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Hậu cần trao giải nhất môn bóng chuyền hơi tại Giải thể thao quần chúng, tháng 4-2023. Ảnh: TUẤN THÀNH  

Các phong trào thi đua trong TCCĐ gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, được tổ chức sôi nổi, liên tục, rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” luôn gắn với các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, trên các lĩnh vực công tác. TCCĐ các khoa, cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu, cụ thể hóa những phong trào với nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Ví như, ở các khoa giáo viên và Viện nghiên cứu Khoa học Hậu cần quân sự, các ĐVCĐ tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với các mô hình ‘‘Giáo án hay, bài giảng tốt’’, “Bài giảng chưa hay, không ngừng tay bút”. Khối cơ quan, đơn vị, hưởng ứng Phong trào thi đua “Tuần làm việc kiểu mẫu”, “Vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”... 5 năm qua, giờ giảng của các giảng viên là ĐVCĐ có 88,9% đạt khá và tốt; 5 đồng chí đạt nhà giáo giỏi cấp Bộ; 21 đồng chí đạt nhà giáo giỏi cấp học viện. 39 đề tài, sáng kiến tuổi trẻ sáng tạo đoạt giải cấp học viện; 18 đề tài, sáng kiến tuổi trẻ sáng tạo đoạt giải cấp toàn quân; chuyển giao ứng dụng 6 công trình khoa học, sáng kiến... Kết quả đó khích lệ, động viên cán bộ, ĐVCĐ không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, góp phần quan trọng thực hiện phương châm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”.

Cùng với phát huy quyền làm chủ trong công tác tham gia quản lý và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và tham gia hoạt động xã hội; cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và phát triển TCCĐ, kiện toàn ban chấp hành đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Vị trí, vai trò, uy tín của TCCĐ ngày càng được khẳng định.

Kinh nghiệm thành công 5 năm qua cho thấy: Các cấp ủy đảng, bí thư luôn tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính trị viên, người chỉ huy các cấp và của Phòng Chính trị đối với hoạt động công đoàn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát cơ sở, thiết thực về nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức hoạt động, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chức năng của TCCĐ cơ sở. Coi trọng xây dựng các TCCĐ vững mạnh; nhân rộng cách làm hay, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; tập trung vào các nhiệm vụ khó, việc mới, khâu yếu, thời điểm quan trọng; phát huy sức mạnh tổng hợp, sức sáng tạo, trí tuệ, nhiệt huyết của cán bộ, ĐVCĐ góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện trong tình hình mới.

Với phương châm “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, phát huy kết quả đạt được, cán bộ, ĐVCĐ Học viện Hậu cần tự tin, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Hậu cần lần thứ VI (2023-2028), xây dựng TCCĐ vững mạnh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong tình hình mới.

Thiếu tướng LÊ THÀNH LONG, Phó chính ủy Học viện Hậu cần

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.