Phụ nữ Việt Nam vốn giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Những đóng góp thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam ngày càng tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và tiếp tục khẳng định lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Phát huy truyền thống đó, phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ quân đội (PNQĐ) nói riêng đang tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn cùng các đại biểu tham quan Trưng bày triển lãm "Tự hào Phụ nữ Quân đội" (tháng 11-2021). Ảnh: TUẤN HUY 

Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên, PNQĐ có mặt ở nhiều loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền Tổ quốc, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực, hoạt động của quân đội. Những năm qua, CTPN và PTPN quân đội được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là: Các tổ chức hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, tiêu chí người PNQĐ “4 tốt”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả các hoạt động quan tâm, hỗ trợ cán bộ, hội viên hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị và khu dân cư.

Các tổ chức hội được quan tâm xây dựng vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CTPN, cán bộ hội được quan tâm đúng mức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục mầm non, bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong quân đội luôn được chú trọng và có những bước phát triển mới.

Công tác tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời tích cực, chủ động tham mưu các nội dung, biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, giới thiệu nguồn quy hoạch, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; một số đồng chí được phong quân hàm cấp tướng.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3%; số đảng viên nữ tham gia cấp ủy so với tổng số cấp ủy viên các cấp hiện đang công tác là 2,97%. Đặc biệt, 5 năm qua cũng ghi dấu ấn đậm nét của PNQĐ trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Đã có 41 nữ quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn là “sứ giả” của tình hữu nghị, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của phụ nữ Việt Nam nói chung, PNQĐ nói riêng trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, PNQĐ tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng nhiều phương pháp, cách thức tổ chức sáng tạo, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc; được các cấp, các ngành, các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covdi-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; với tinh thần “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch”, hoạt động của PNQĐ được triển khai toàn diện, với nhiều hoạt động ý nghĩa, đạt kết quả thiết thực.

Đã có hơn 9.000 lượt hội viên phụ nữ tình nguyện gác việc riêng, tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch, trong đó có hơn 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu. Cùng với đó, phụ nữ toàn quân đã vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỷ đồng trao tặng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Có thể khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, trên mọi lĩnh vực công tác, PNQĐ luôn nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; có nhiều đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam và sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Với kết quả đó, 5 năm liền PNQĐ được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu. Ban PNQĐ vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 96,8% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của Phong trào thi đua “PNQĐ đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong đó 51,5% đạt danh hiệu Hội viên xuất sắc, Hội viên tiên tiến; 8 tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; gần 70.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được tặng bằng khen, giấy khen; gần 4.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả trên là minh chứng sinh động cho sự phát triển của CTPN và PTPN toàn quân, góp phần củng cố và xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị và quân đội vững mạnh toàn diện; làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, PNQĐ thời kỳ mới; tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những năm tới, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Quân ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để CTPN và PTPN tiếp tục phát triển vững chắc, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp và tổ chức phụ nữ trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về CTPN và bình đẳng giới. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về “CTPN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3-3-2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện hướng tới mục tiêu xây dựng người PNQĐ thời kỳ mới “trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với CTPN và PTPN trong toàn quân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để CTPN và PTPN hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu. Nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp giữa tổ chức hội với các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng trong tổ chức các hoạt động. Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên nữ; quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ có đủ điều kiện, năng lực, trình độ, uy tín vào những vị trí phù hợp.

Cần xác định rõ CTPN và PTPN là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân, từ đó cụ thể hóa vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chức năng để lãnh đạo, chỉ đạo CTPN và PTPN trong quân đội không ngừng phát triển toàn diện, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Một ca làm việc tại Phân xưởng A5, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: TRUNG HIẾU 

Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; trong đó, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Phong trào “PNQĐ trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức phụ nữ các cấp trong quân đội vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Trước hết, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn CTPN và PTPN. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Quy chế CTPN trong Quân đội nhân dân Việt Nam; duy trì hoạt động của tổ chức phụ nữ đúng quy chế, nền nếp.

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm CTPN và cán bộ hội phụ nữ cơ sở; đồng thời động viên chị em tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng công tác. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chỉ huy quan tâm đầu tư các nguồn lực, tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập, bồi dưỡng, tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào hoạt động công tác hội. Xây dựng tổ chức hội phụ nữ các cấp thực sự vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Năm là, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tiếp tục làm tốt hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho cán bộ, hội viên hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong xây dựng gia đình bền vững; đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; phấn đấu mỗi gia đình cán bộ, hội viên là một gia đình văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Trên cơ sở những kết quả CTPN và PTPN quân đội đạt được 5 năm qua, với tinh thần “đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, phát triển”, tin tưởng rằng, PNQĐ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực, đổi mới, bứt phá nâng cao chất lượng, hiệu quả CTPN và PTPN quân đội trong tình hình mới.

Thượng tướng ĐỖ CĂN - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị