Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII được tổ chức theo phương thức: Trực tiếp đối với 48 đơn vị phía Bắc (từ Quân khu 4 trở ra) và kết hợp mở các điểm cầu theo dõi đại hội đối với 12 đơn vị phía Nam (từ Quân khu 5 trở vào); đại biểu dự theo dõi đại hội tại 10 điểm cầu.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn quán triệt mục đích, yêu cầu đại hội.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen tặng cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao cờ thi đua tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).

Tại phiên thứ nhất, Thượng tướng Đỗ Căn đã quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đại hội. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nêu rõ: Đại hội nhằm tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức các hoạt động công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội.

leftcenterrightdel
Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội báo cáo tổng hợp ý kiến các văn kiện của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. 

 Về nhiệm vụ của Đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn nêu rõ: Đại hội thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất, thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội 5 năm (2021-2026); đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội 5 năm tới.

Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Thứ ba là, bầu đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội thông qua chương trình làm việc; thông qua quy chế đại hội; bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, gợi ý thảo luận các văn kiện của Trung ương hội; thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; khen thưởng 5 năm phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội...

Tin, ảnh: KIM ANH - TUẤN HUY