leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5  phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 2.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Theo đó, chất lượng huấn luyện, SSCĐ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được cũng cố, tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đáng chú ý, Đảng ủy Sư đoàn 2 thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kịp thời rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu chặt chẽ, đúng quy định; triển khai có hiệu quả chủ trương “Một duy trì, hai nâng cao”. Năng lực, trách nhiệm, và tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X...Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Sư đoàn 2 đạt được trong thời gian qua. Sau khi thông báo một số nét về tình hình thế giới, khu vực, có tác động ảnh hưởng, chi phối đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, Đảng ủy Sư đoàn 2 cần tiếp tục bám sát thực tiễn, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 lưu ý, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 2 cần quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ. Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao chất lượng lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình cơ bản và quy hoạch xây dựng doanh trại của Trung đoàn 1 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.