Tham gia cùng đoàn có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 5 và một số cơ quan chức năng Quân khu 5.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Minh Long kết luận kiểm tra. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 1 và các cơ quan Sư đoàn 2, Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm của đơn vị.

Nổi bật, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác Đảng, công tác chính trị. Chủ động kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy các cấp, gắn với thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” và thực hiện tốt chủ trương “Một duy trì, 2 nâng cao” (duy trì nền nếp chế độ trong ngày, tuần, sinh hoạt tổ chức chỉ huy, đảng, quần chúng, hội đồng quân nhân…; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ).

Sư đoàn 2 còn có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tư tưởng, quản lý quân nhân như: “Nhóm zalo hậu phương chiến sĩ”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “3 cùng, 5 nắm”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Mỗi tuần học tập phương pháp xử lý 1 tình huống tư tưởng”; có hàng nghìn tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao…   

leftcenterrightdel
Quang cảnh kết luận kiểm tra. 

Thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long đề nghị Sư đoàn 2 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra đột biến về vấn đề tư tưởng, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cùng với đó triển khai có hiệu quả các kết luận, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ở các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng đơn vị theo biên chế “tinh, gọn, mạnh”; luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội...

Tin, ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.