Tham gia kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Quân đoàn 3 và một số cơ quan chức năng Quân đoàn 3.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Minh Long kiểm tra, động viên bộ đội Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. 

6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác Đảng, công tác chính trị. Chủ động kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy các cấp, gắn với thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), các quy định trách nhiệm nêu gương và quan tâm phát triển đảng viên mới. Có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tư tưởng, quản lý quân nhân như: “Câu lạc bộ kết thân”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “5 chủ động”…

Sư đoàn 10 cũng đã thành lập 31 tổ cán bộ giảng dạy chính trị, củng cố và làm mới 421 bộ bàn ghế học tập chính trị, 95 bảng chống lóa, 101 bảng mỗi ngày một câu hỏi; trang bị 50 bộ máy chiếu; nghiên cứu, đưa vào sử dụng 29 sáng kiến, cải tiến...

leftcenterrightdel
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Quân đoàn 3, Sư đoàn 10 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 28 và một số cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 10, thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long đã ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Đồng thời yêu cầu, Sư đoàn 10 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng đơn vị theo biên chế tinh, gọn, mạnh; quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong đơn vị và đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội…

Tin, ảnh: DANH QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.