leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, Cục chính trị Quân đoàn 3 đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. 

Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 3 thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Bảo đảm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiến hành có chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, cổ động được triển khai tích cực, có nền nếp, hiệu quả.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, trong hai năm (2020, 2021), Cục Chính trị được Quân đoàn 3 tặng Cờ thi đua, năm 2023 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong Cục có 91 lượt tập thể các phòng, ban, cơ quan, bộ phận và 349 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. 

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Đức Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 trao giấy khen tặng các tập thể. 
leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 trao giấy khen tặng các cá nhân. 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh ghi nhận, biểu dương những kết quả xuất sắc của Cục Chính trị; đồng thời đề nghị Đại hội và Cục Chính trị tiếp tục tôn vinh, lan tỏa các điển hình tiên tiến. Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hóa tham mưu, đề xuất; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, Cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại Đại hội, Cục Chính trị Quân đoàn 3 đã trao giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 

Tin, ảnh: SƠN TÙNG - DANH QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.