Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắc Lắc (23-9-1945 / 23-9-2022), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về những kết quả nổi bật cũng như phương hướng xây dựng LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của LLVT tỉnh thời gian qua?

leftcenterrightdel

Đại tá Lê Mỹ Danh. 

Đại tá Lê Mỹ Danh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc làm tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trở thành điểm tựa vững chắc trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ, không ngừng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế-xã hội...

Đến nay, tỉnh Đắc Lắc đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự cấp tỉnh đến huyện, đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, sở chỉ huy; hoàn thành xây dựng các cụm điểm tựa, chốt dân quân ở các xã tuyến biên giới và nhiều công trình phòng thủ khác, góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). LLVT địa phương cũng được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được xây dựng, quản lý chặt chẽ theo hướng vững mạnh, rộng khắp.

Đặc biệt, năm 2020 và 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức 13 khu cách ly tập trung (5 cơ sở trong quân đội và 8 cơ sở ngoài quân đội), kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về phòng, chống dịch, được các cấp đánh giá cao.

PV: Cùng với xây dựng, quản lý chương trình, việc đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện được Bộ CHQS tỉnh thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Mỹ Danh: Công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh tiến hành đồng bộ, thường xuyên, phù hợp với diễn biến thực tế. LLVT tỉnh chú trọng huấn luyện thực hành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo theo yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến; tăng cường huấn luyện phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu, các địa bàn trọng điểm. Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực, DQTV và DBĐV theo cụm liên xã, liên huyện, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng thuận, đánh giá cao. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của các lực lượng.

PV: Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh có những hoạt động gì chào mừng sự kiện ý nghĩa này?

Đại tá Lê Mỹ Danh: Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với hình thức, nội dung phong phú, mang tính giáo dục chính trị cao, thu hút sự tham gia của đông đảo thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh; những chiến công oanh liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắc Lắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước, địa phương gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tích cực xây dựng, củng cố doanh trại... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 của Tiểu đoàn Bộ binh 303, Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc. Ảnh: NGUYỄN VIẾT HUẾ 

PV: Để xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc có những chủ trương, giải pháp nào trong thời gian tới?

Đại tá Lê Mỹ Danh: Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm suy giảm lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắc Lắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới”, với mục tiêu rõ ràng, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực hiện tốt các khâu đột phá, xây dựng lực lượng vững mạnh, nhất là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

LLVT tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV, DBĐV cùng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ HIẾU (thực hiện)