Cán bộ tham gia lớp tập huấn được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu; huấn luyện các thao tác, sử dụng trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, các phương án quây chặn, thu gom dầu tràn trên sông, biển... Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc tập huấn này.

leftcenterrightdel
 Giới thiệu chung về nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại thực địa.

 

leftcenterrightdel
Hướng dẫn quy trình bơm phao quây. 

 

leftcenterrightdel
Huấn luyện thả phao quây dầu trên biển. 

 

leftcenterrightdel
Triển khai bể dã chiến trên tàu để thu gom dầu. 

 

leftcenterrightdel
Vận hành máy thu gom dầu tràn. 

HẢI HÀ - VĂN THẢO (thực hiện)