Không chỉ thực hiện tốt các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác mà chiến sĩ mới còn biết làm nhiều việc nhờ sự tận tình hướng dẫn của đội ngũ cán bộ... 

leftcenterrightdel
Làm quen với Điều lệnh đội ngũ trong giờ học ngoại khóa. 

 

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ mới đã quen việc tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. 

 

leftcenterrightdel
Tự tay chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, xây dựng cảnh quan đơn vị. 

 

leftcenterrightdel
Mô hình “Tổ 3 người cùng tiến” giúp các chiến sĩ hiểu nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn. 

 

leftcenterrightdel
Được tiểu đội trưởng hướng dẫn và rút kinh nghiệm khi gấp chăn màn chưa đẹp. 

 

leftcenterrightdel
Hầu hết chiến sĩ mới đã thuộc các bài tập thể dục buổi sáng. 

BÙI HIỆP  (thực hiện)