Công tác chuẩn bị phải đi trước

Đến Lữ đoàn 201 những ngày trung tuần tháng 2-2023, chúng tôi được chứng kiến các hoạt động hội thao sôi nổi chuẩn bị cho năm huấn luyện mới 2023. Thượng tá Ngô Trí Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 201 cho biết, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường phục vụ huấn luyện; tập huấn cán bộ, trưởng xe, pháo thủ…, Lữ đoàn đã tổ chức hội thao với 20 nội dung thuộc các chuyên ngành: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nội dung hội thao sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác huấn luyện, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

“Kết quả tích cực của hội thao và tập huấn (tập huấn cán bộ: Tỷ lệ khá, giỏi gần 96%, trong đó gần 11% giỏi; tập huấn trưởng xe, pháo thủ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật gần 90% khá, giỏi) hứa hẹn một năm huấn luyện đạt thành tích cao”, Thượng tá Ngô Trí Dũng phấn khởi bày tỏ.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Lữ đoàn 201 kiểm tra vật chất phục vụ huấn luyện

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho năm huấn luyện mới là một trong những kinh nghiệm huấn luyện tốt của Lữ đoàn 201. Theo đó, Lữ đoàn tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, cụ thể hóa trong chỉ thị huấn luyện chiến đấu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Lữ đoàn. Cùng với phát huy nội lực, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời hệ thống kế hoạch, giáo án, mô hình học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập, nghiên cứu, biên soạn hệ thống giáo án, chương trình huấn luyện riêng cho lực lượng được biên chế vũ khí, trang bị mới, Lữ đoàn còn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

leftcenterrightdel
Tập huấn tiểu đội trưởng. 
leftcenterrightdel
Hội thao nội dung hiệu chỉnh vũ khí. 
leftcenterrightdel
Hội thao nội dung gấp bạt cố định gỗ tự cứu. 

Trước đó, khi kết thúc huấn luyện giai đoạn 2 của năm huấn luyện trước, Lữ đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ làm cơ sở xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo rút kinh nghiệm huấn luyện ở giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, với những nội dung mới, nội dung khó, Lữ đoàn tổ chức “huấn luyện trước” nhằm rút kinh nghiệm, thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện trong toàn đơn vị.

Tập trung đổi mới công tác huấn luyện

Những năm qua, Lữ đoàn 201 luôn được cấp trên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, được đầu tư cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. Theo Thượng tá Ngô Trí Dũng, đây là những thuận lợi cơ bản, tuy nhiên, bên cạnh đó, đơn vị còn gặp không ít khó khăn, như: Đóng quân phân tán; điều kiện thao trường, bãi tập còn hạn chế; đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp có trình độ không đồng đều…

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nắm chắc đặc điểm tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới các nội dung trong công tác huấn luyện, gồm: Đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và đổi mới công tác bảo đảm huấn luyện.

leftcenterrightdel
Bộ đội Lữ đoàn 201 luyện tập đội ngũ. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Hà Hoàn, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ, để thực hiện hiệu quả các nội dung đổi mới trong công tác huấn luyện, đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ, vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; xác định đây là nhiệm chính trị trung tâm, là điều kiện tiên quyết để nâng cao sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn. Cùng với đó, công tác quản lý, điều hành huấn luyện được thực hiện theo phân cấp; đơn vị thực hiện tốt các chế độ, nền nếp trong huấn luyện; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành huấn luyện; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, lấy thực hành là chính; huấn luyện kết hợp với rèn luyện bộ đội; xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện kỹ thuật là khâu đột phá quyết định sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn…

leftcenterrightdel
Tập huấn nội dung ăn ở dã ngoại. 

 

leftcenterrightdel
Huấn luyện võ thuật. 

Cũng theo Đại tá Đỗ Hà Hoàn, quá trình thực hiện, Lữ đoàn lựa chọn các đơn vị làm điểm trên từng nội dung đổi mới phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời kiên quyết khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan tham mưu… Các cơ quan, đơn vị gắn kết quả huấn luyện với đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng… 

Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn không ngừng được nâng cao; kiểm tra các nội dung hằng năm 100% các khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 85% khá, giỏi. Lữ đoàn 201 luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp; nhiều năm được Binh chủng khen thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN-XUÂN HỢP