Báo cáo quá trình nghiên cứu chuẩn bị dự thảo Thông tư tại hội nghị nêu rõ, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang thực hiện Thông tư số 166/2023/TT-BQP ngày 29-12-2023 Ban hành Quy chế về Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam (thay thế Thông tư 164/2018). Tuy nhiên, đối tượng áp dụng của Thông tư là quân nhân; công nhân, công chức và viên chức quốc phòng; lao động hợp đồng trong Quân đội có tuổi đời không quá 40. Như vậy, đối tượng trên 40 tuổi chiếm đa số hiện chưa có quy định cụ thể để có điều kiện thụ hưởng chế độ chính sách đối với thành tích kết quả đạt được trong lao động sáng tạo.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đình Đức phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, từ thực tiễn hoạt động công đoàn trong nhiều năm gần đây, nhất là thông qua diễn đàn dân chủ cơ sở (hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của các đơn vị) và thông qua hai kỳ đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội (giai đoạn 2018 - 2023, 2023 - 2028) các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng (nơi có tổ chức công đoàn) đều có ý kiến đề nghị Công đoàn Quân đội cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng giải thưởng lao động sáng tạo, nhằm tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ham mê nghiên cứu, phát huy trí tuệ trong lao động sản xuất, công tác, góp phần xây dựng đơn vị.

Từ những vấn đề trên, trên cơ sở đề xuất của Ban Công đoàn Quốc phòng, ngày 19-2-2022, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 1028/TB-VP về việc Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị làm việc với Tổng cục Chính trị; giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo Nghiên cứu việc thành lập Giải thưởng “Lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp nên cuối năm 2023 Ban Công đoàn Quốc phòng mới đăng ký đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Đến nay, dự thảo Thông tư quy định Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội đã được hoàn thiện với bố cục gồm 5 chương, 21 điều, quy định về xét tặng Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về khoa học và công nghệ; đồng thời phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của pháp luật; phù hợp với tổ chức, biên chế và hoạt động của Quân đội. Đồng thời, kế thừa những nội dung Thông tư số 164/2018/TT-BQP (nay là Thông tư số 166/2023/TT-BQP ngày 29-12-2023 Ban hành Quy chế về Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội), khắc phục những bất cập, vướng mắc, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công đoàn và nhiệm vụ của Quân đội.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung làm rõ căn cứ, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để ban hành Thông tư; về phạm vi, đối tượng áp dụng; về nội dung thực hiện ở cơ quan, đơn vị... Trên cơ sở các ý kiến, Ban soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư và xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến tại các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.